Bilmek istediğin her şeye ulaş

AİHM'ye nasıl başvurulur?

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, ikincil nitelikte bir yargı yolu olduğundan, başvuruyu yapabilecek kişiler açısından bâzı özellikler ve kısıtlamalar içermektedir. Bireysel başvuru yoluna gidebilecek kişiler şunlardır :
TÜRK VATANDAŞI GERÇEK KİŞİLER : Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan her gerçek kişi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna gidebilme imkânına sâhiptir. 18 yaşını geçmiş ve tam ehliyetli olan her Türk vatandaşı, kendi irâdesi ile bireysel başvuru sürecini başlatabilir ve yürütebilir. 18 yaşını geçmemiş Türk vatandaşları ise velî ya da vasî aracılığı ile kendilerini temsil ettirmek yolu ile bireysel başvuru sürecini başlatabilir ve sürdürebilir. Herhangi bir nedenden dolayı haklarında kısıtlılık karârı olan kişiler de yasal temsilcileri aracılığı ile bireysel başvuru yoluna gidebilirler.
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLER : Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, sâdece yabancılara tanınmış haklar kapsamına dâhil olan konularla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna gidebilirler. Türk vatandaşlarına tanınıp yabancı uyruklu gerçek kişilere tanınmamış haklarla ilgili olarak yabancı uyruklu kişilerin bireysel başvuruda bulunma imkânlatı yoktur.
TÜZEL KİŞİLER : Tüzel kişiler, sâdece tüzel kişiliklerini direkt ilgilendiren konularda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna gidebilirler. Tüzel kişiler, üyeleri ya da çalışanları adına bireysel ya da toplu başvuruda bulunamazlar. Örneğin; dernekler, sendikalar ya da siyâsî partilerin üyeleri adına toplu ya da bireysel başvuruda bulunma imkânları yoktur.
Bireysel başvurunun konusu ile ilgili delillerin, evrâkın ve benzeri donelerin eksiksiz olarak bireysel başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bunları şu şekilde sayabiliriz:
  • Başvuran kişiye âit nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi ya da geçerli kimlik belgesi
  • Tüzel kişilerin başvurması durumunda, tüzel kişi adına başvuruyu gerçekleştiren kişi için resmî olarak düzenlenmiş olan yetki belgesi
  • Bireysel başvuruya konu olan nihâî karârın ya da işlemin tebellüğ belgesi
  • Bireysel başvuruya dayanak kılınacak belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
  • Bireysel başvurunun yasal süresi içinde gerçekleştirilememesi durumunda geçerli mâzereti belgeleyen evrâk.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için gereken belgelerin en önemlisi bireysel başvuru formudur. Forma bu adresten de ulaşabilirsiniz.
anayasamahkemesinebasvuru.com/bireysel_basvuru_formu.pdf
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

382 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt