Bilmek istediğin her şeye ulaş

Aileron nedir? İniş ve kalkışta hangi durumlarda kullanılır?

Aileron

Aileron uçaktaki kanatçıktır aslında.
Kanadın dıştan kısmına menteşeli küçük bölümleridir. Uçakta dönme hareketleri oluşturmak için kullanılır. Aileronlar kanadının en dış kısmında havayı etkili bir şekle değiştirerek çalışırlar ve genelde iki kanatçığın zıt amaçlar için çalıştığını söyliyebiliriz.

Uçağa bindiğinizde kanatçıkları izleyin. Bunun için kanadın en uç kısmına bakmanız yeterli. Şekilde de görüldüğü gibi kanadın en uç kısmındaki yerler aslında aileronlar ve kalkış esnasında pilot tarafından döndürülürler. Uçuş esnasında da kanatla paralel konuma getirilirler.

  • Paylaş

Son cümlelerde biraz anlam kargaşası olmuş gibi :)

Aileron'lar uçağın longitudinal (Boylamsal) eksen üzerinde roll (yana yatma) manevrası yapmasını sağlarlar.

Kalkış sırasında pilot tarafından döndürülürler cümlesi biraz eksik kullanılmış. Kalkış sırasında sağa-sola dönüş hareketi yapılmadıkça kullanılmazlar. Ayrıca uçuş sırasında manevra yapmak için de kullanılabilirler.

  • Paylaş
Uçuş esnasında kanatla paralel konuma gelir cümlesi yanlış. Düz uçuşta olarak düzeltelim. Kanatçıklar uçağa dönüş manevraları yaptırmak için kullanılır.
  • Paylaş