Bilmek istediğin her şeye ulaş

Akıl hastalıklarının oluşma sebepleri nelerdir?

Akıl hastalıkları, kısaca kişinin gerçekle ilgili bağlantısının kopmasıdır. Akıl hastalıklarında duygulanım ve zihinsel işlevlerde bozukluklar meydana gelir. Ruhsal hastalıklar için bir çok faktör vardır. Sosyal, genetik ve çevresel bileşenlerin bir araya gelmesiyle meydana gelebilir. Genetik bir yatkınlığın olması akıl hastalığının kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Stresli bir ortam bunu tetikleyen en büyük nedendir. Bir insanın yaşadığı ortama adapte olamaması ve o ortamda stres altında yaşaması önemli bozukluklar oluşturur. Stres altında yaşayan insanların kendine uygun bir ortamda toplumsal kaygılar yaşamadan var olması gereklidir.

Akıl hastalıklarının çeşitleri vardır. Bunların sebepleri de birbirinden farklıdır. Paranoya, erken bunama, melankoli, bunama, şizofreni ve depressif mani örnekleridir.
Sağlıklı bir çevrede yetişen, genlerinde akıl hastalığı olmayan ve sosyal açıdan sağlam bir temeli olan insanlarda akıl hastalığının görülmesi daha azdır. Bir bireyin ruh sağlığının bozulması genel olarak çocukluk döneminde başlar. Sevgisizlik, ilgisizlik, istismarlar, yoksulluk ve bir çok olumsuz şartlar insanın akıl sağlığını tehdit eden durumlardır.
  • Paylaş