Bilmek istediğin her şeye ulaş

Albert Einstein' ın buluşları nelerdir?

  • Atom
  • Fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkilemiştir. Zaman ve uzay için düzenlenmiş izafiyet ( bağlılık) teorisiyle bilinir. Bu teori üç bölümden oluşuyor.
  1. Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren sınırlı bağlılık (1905)
  2. Eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene aitçekim teorisini veren genel bağlılık (1916)
  3. Elektro-manyetizma ve yer çekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri.
Fizik

İlk iki teorisi astronomi ve atom fiziği alanında yapılan deneylerle geçerliliği test edilmiştir. Çağdaş fiziğin temellerini oluşturur.
  • Paylaş
1905 yılında üç makale yayınladı.
1. Atomu işlevsel bir varsayım olmaktan çıkarıp direk gözlenmesini için Brown hareketini kullanmayı önerdi. Bu şekilde atom gözlemlendi.
2. Foto-elektrik olayı açıkladı. Bunun için ışığı foton adını verdiği tanecik olarak kabul etti (foton sözcüğü ilk defa kullandı) . Bununla birlikte bu makalede kuanta (kuantum sözcüğünün çoğulu) sözcüğüde kullanıldı. Planck'la birlik Kuantum teorisini başlatmış oldu.
3. Özel görelilik teorisini önerdi. Buna göre uzay zaman farklı referanslar için farklıdır ama fizik kuralları bir referanstan diğerine geçildiğinde aynı kalır. Kütle (maddenin harekete direnci) enerji ile aynı şeydir.

Sonraki yıllarda kuantum fiziğine kaşı çıkmakla birlikte önemli katkısı oldu. Kuantum fiziğini yanlışlamak için iki arkadaşıyla EPR paradoksunu önerdi. Bu düşünce deneyi olarak önerilen bu deney daha sonra fiilen yapıldı ve kuantum fiziğinin temel ispatı oldu.

Genel görelilik Kuramını önerdi. Bu kurama göre uzay içindeki kütleler tarafından bükülebilir (şekli değişebilir) . Kütleçekim kanunu (gravitasyon çekimin kaynağı) ve kütleçekimsel-kütle ile eylemsizlik-kütlesinin (maddenin harekete direnci) denkliği bu bükülmenin sonucudur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

546 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları