Bilmek istediğin her şeye ulaş

Algoritma nedir ve akış diyagramı (şeması) nasıl çizilir?

Algoritma kısaca bir problemin çözümü için izlenecek yolun belirlenmesi anlamına gelir. Matematikte ve programlamada bir işi yapmak için tanımlanan, belli bir başlangıcı ve sonu olan, açıkça belirlenmiş basamaklardır.
Yazılım Geliştirme
Örnek bir algoritma akış şeması metni:
E0 --> Başla
E1 --> Sayaç=0 (Sayaç'ın ilk sayısı 0 olarak başlar.)
E2 --> Sayı=? : X=X+Sayı (Sayıyı giriniz. X'e sayıyı ekle ve X'i göster.)
E3 --> Sayaç=Sayaç+1 (Sayaç'a 1 ekle ve sayacı göster.)
E4 --> Sayaç
E5 --> O=X/4 (Ortalama için X değerini 4'e böl)
E6 --> O'yu göster. (Ortalamayı göster.)
E7 --> Dur

  • Paylaş
Algoritma bir problemin çözümü için gerçekleştirilecek aşamaların, izlenecek yolun tümüdür. Algoritma bir çözüm haritasıdır. Akış şeması (flowchart) çözüm aşamalarını temsil eden görsellerdir.

Akış şeması çizimi için pek çok uygulama bulunmaktadır.
Bunlardan birini paylaşmak isterim

yworks.comAkış şemasında her bir görselin ifade ettiği bir anlam vardır.
Bunlar

Yazılım Geliştirme
  • Paylaş
Birbirine oklar gösterilerek algoritmaları ve şemaları birbirine bağlayan kutulara akış diyagramı adı verilir.

Algoritma ise bilgisayar biliminde ve matematikte kullanılan sonlu işlemler kümesidir.Algoritma hazırlanırken,çözüm için yapılması gerekli işlemler,öncelik sıraları göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanırlar.


Örnek bir algoritma verip, bu algoritma için akış şeması çizersek:

Algoritma

Adım 1-Başla

Adım 2-A'yı oku

Adım 3-B'yi oku

Adım 4-C=A*B yi hesapla

Adım 5-C'yi yaz

Adım 6-Dur

Akış Şeması


Yazılım Geliştirme

 kaynak ve daha fazlasını burda bulabilirsiniz :godoro.com
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

3442 Görüntülenme8 Takipçi3 Yanıt