Bilmek istediğin her şeye ulaş

Alkol muayenesinde 100'den geriye 7'şer saymanın mantığı nedir?

Güzel bir soru olmuş. Önceden yapılan alkol muayenelerinde sürücünün ne kadar alkollü olduğu tespit edilir ve hesaplama tutanağa "Alkol kokusu alınıyor", "Genel durumu iyi, koopere", "Alkollü olduğu kanaatine varılmıştır", "Orta düzeyde alkollüdür" şeklinde yazılırdı. Fakat bu ifadeler kişinin ne kadar alkollü olduğunu, trafik için uygunluk durumunu bildirmeyen daha çok subjektif önermeler içeren tutanaklardı. Sürücünün alkolden etkilenmesini ilgili makama daha iyi anlatmak maksadıyla muayenelerde fiziki ve nörolojik muayeneler de eklendi. 100'den geri 7'şer saymanın mantığı da nörolojik muayenenin bir parçası.

Fiziki muayenede sürücünün tansiyonu, solunum sayısı, bilinç, konuşma, yürüyüş gibi hareketleri gözlemlenerek bir tespite ulaşılacak. Nörolojik muayenede ise
100'den geriye 7'şer saydırılarak dikkat ve hesaplama becerisi, parmak-burun, ardışık hareketleri yapabilme, gözler açık ve kapalıyken düz çizgide yürüme ve dönme, gözler kapalıyken ayakta dik durma testleri yapılacak.

Konuyla ilgili ikinci bir soru ise "Neden 5 veya 6 değil de 7? " olacak. Bunun açıklaması matematikle ve nörolojik bağıntılarla ilgili. Öncelikle 100'den geriye doğru 5'er veya 6'şar geri saymak, 7'ye göre daha kolaydır. Günlük hayatta 5 ve 6 sayılarını hesaplamalarda daha sık kullanırız. Çünkü bu sayıların birçok çarpanı ve böleni olduğu için 7'ye göre matematiksel işlemlerde karşımıza çıkma olasılıkları daha sıktır. 7 ise asal sayıdır ve 5 veya 6'ya göre daha az karşımıza çıktığı için zihnimizde matematiksel bağıntıları daha azdır. İşte bu nedenle 100'den geriye 7'şer saymak gerçekten iyi bir fikir.
  • Paylaş