Bilmek istediğin her şeye ulaş

Allah bizi yani insanları neden yaratmıştır? İbadet yapmamız için demeyin. Allah'ın bizim ibadetimize sonuçta ihtiyacı yok. Gerçekten merak ediyorum bunun nedenini? Beni aydınlatırsanız çok sevinirim?

İnsan niçin yaratılmış?


"Her varlık başka bir varlığı sevme ve başka bir varlık tarafından sevilme ihtiyacı duyar. Ancak Allah'ın sevilmeye ihtiyacı yoktur. Sadece sevmeyi ve sevilmeyi sevdiği için insanı yaratmıştır..."

“İnsan niçin yaratılmış? ” sorusuna sıkça muhatap oluruz.

Böyle bir soruyu kendimize yahut bir başkasına sormamız, bizim için büyük bir İlâhî ihsandır.

Şöyle ki: Bu soruyu güneş kendisine soramadığı gibi, bir başka yıldız da güneşe sorabilmiş değil.

Yine bu soruyu bir arı bir başka arıya, yahut bir koyun berikine sormaktan aciz.

Demek oluyor ki, bu sorunun cevabını arayan insanoğlu, kendi varlığını istediği sahada kullanma konusunda serbest bırakılmış; bir arayış içinde ve bu konuda bir imtihana tabi tutulmuş.

Diyebiliriz ki, Rabbimiz bütün kâinatı bizim için yaratmıştır Bundan 20 milyar yıl önce evren yaratılmaya başlamış, 100 milyar galaksi ve her galakside bulunan ortalama 200 milyar yıldız, güneş sistemini ve dünyayı netice vermiştir. 5 milyar yıl önce yaratılan dünya, asırlarca bir beşik gibi süslenmiş, milyonlarca çeşit hayvan ve bitki yaratılmış, en sonunda kâinatın en şerefli misafiri olan insan gelmiştir.

Neden Rabbimiz, insan için bu kadar masraf etmiştir? Niçin her şeyi onun emrine vermiştir?

Şöyle bir bakın: Bütün varlıkların bir görevi var İnekler süt veriyor, arı bal yapıyor, tavuk yumurtluyor, balık bize et yetiştiriyor Hatta lüzumsuz sandığımız bazı varlıklar bile hizmet ediyor Yılanın zehirinden ilâç yapılıyor, karıncalar çıkardıkları gazla güneşin zararlı ışınlarını süzen ozon tabakasını güçlendiriyor, solucanlar fosforla toprağı besliyor Gereksiz, hikmetsiz, boş ve zararlı hiçbir varlık yok.

Bunların hepsi insan için çalışıyorlar İnsan da bütün varlıklardan yararlanıyor, kullanıyor, hatta sevdiği canlıyı yatırıp kesiyor ve etini yiyor Ama, hiçbir varlığa insanın etini yeme, sütünü içme veya sırtına binip gezme yetkisi verilmemiş İnsanın kullandığı bazı haklar hiçbir varlıkta yok
Peki bunca emek çekilen, masraf yapılan, özenilen, yetkilerle donatılan insan niçin yaratılmış? Eti yenmez, sütü içilmez, derisi işe yaramaz, ölüsü bir an evvel toprağa gömülür Acaba Rabbimiz bir solucana bile bir yaratılış hikmeti taksın, insanı başıboş bıraksın ve 60-70 yıl yeyip içip yatması ve sonunda ölmesi için yaratsın. Bu, mümkün mü?

Kesinlikle mümkün değil Şu âyet meallerine bakın, aklımıza gelen sorulara ne güzel de cevap veriyorlar:
“Göğü, yeri ve bunların arasında bulunan şeyleri boş yere yaratmadık” (Sâd: 27)
“Bizim sizi, boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? ” (Mü’minûn: 115)
“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? ” (Kıyamet: 36)
Peki başıboş değilsek, Rabbimiz bizi niçin yarattı? Çalışıp çabalamamız, yeyip içmemiz için mi?

Rabbimiz şöyle buyuruyor:
[zariyat 56]
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Diyanet Meali)

Bazı kişiler, bu ayeti "bana ibadet etsinler" şeklinde tercüme ediyorlar ve bu yanlıştır. İnsanın yaratılma maksadı ibadet etmek değil, ALLAH'a kul olmaktır.

Kaynak: engelliler.biz/forum/alinti-yazilar/7725... .
  • Paylaş
5

Evin, Ya iyide neden böyle bir şeye gerek duydu ben onu soruyorum.Anlattıklarının hepsini ben de biliyorum.Ben neden böyle bir şeye gereksinim duydu diyorum?

Akif Dağ, Tanınmak için :)

Evin, din dogmatiktir deyip bunu sorgulamamak mı lazım? yoksa dinimizde herşeyin bir gerekçesi vardır deyip daha çok bunu sorgulamak mı lazım?

Soruda "Allah" ismi kullanıldığı için bu soruyu Kur'an-ı Kerim'den cevap vermek gerekmektedir.

Neden?

Çünkü Allah'ı bize öğreten, tanıtan Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın, yarattığı şuurlu varlıklarla iletişim kurmak için seçtiği temel yol da Kur'an-ı Kerim'dir. Tam da bu yüzden bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'den bulmak zorundayız.

Öncelikle bir yanlışı düzeltelim!

Sizin de sorunuzda tepki göstermenizden anladığım kadarıyla; Kur'an-ı Kerim'in 51. Suresi olan Zariyat Suresi'nin 56. Ayeti yanlış anlaşılmış ve buna -doğal olarak- tepki gösterilmiş.

Nedir o ayet?

"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" (Zariyat 51/56)

Bu ayet analiz edildiğinde ne kadar yanlış anlaşıldığı görülecektir.

1. Hiç bir ayetten "tek başına" hüküm çıkartılamaz!

Buradan hareketle bu ayete bakarak yalnızca "kulluk/ibadet" için yaratıldığımız hükmü verilemez.

2. Ayette ki vurgu ve önceki/sonraki ayetler birlikte ele alındığı vakit cinlerin ve insanların yaratılış sebebinin yalnızca "ibadet" olmadığı görülmektedir.

3. Ayette geçen "liyağbudun" kelimesini doğrudan "ibadet" olarak algılamak bir hatadır. Burada esas anlam "kulluk" tur! Kulluğun açılımı ise Allah odaklı yaşamaktır! Ayet, şirke bulaşmadan hayatı Allah'ın emrettiği doğrultuda yaşamayı emretmektedir. İnsanın ve Cinlerin var ediliş sebebi, şirk bataklığına düşmeleri ve böylece "kula kulluk" ya da "birilerine rant sağlayan sahte ilahlara/putlara/değerlere/kutsallara kulluk" iğrençliğine saplanıp kalmaları değildir.

Hz. Mevlana'ya atfedilen güzel bir sözde
"Kul oldum, kul oldum, kul oldum... Her köle, hürriyete erince mesut ve bahtiyar olur. Ben Sana kulluğumla saadet ve sevinci buldum. " der. Allah'a kulluk özgürlüklerin zirvesidir. Allah'a kulluktan azade kalmak ise nefsin kulluğuna rıza göstermek demektir. Bu ise -hep beraber şahidiz ki- derin ve karanlık bir ızdırap kuyusu, iğrenç bir bataklıktan ibarettir.

Allah'a kul olmayı ibadet ile özdeştirenler; maalesef Müslümanları ilmihallere mahkum eden, Müslümanlıktaki ruhu öldürüp İslam'ı şekilciliğe ve ayrıntılara boğanlar, dini insanlardan uzaklaştırıp insanları dinden soğutanların ta kendileridir!

Sakalda, bıyıktı, sarıkta ve cübbede saadet arayanların İslam'a ve insanlığa vereceği hiç bir şey yoktur!

Ahlak anlayışını -yalnızca- bacak arasına yerleştirenlerin İslam'a ve insanlığa verecekleri hiç bir şey yoktur!

Tesettürü, başa sarılan bir örtüden ibaret sanan "örtülü çıplakların" İslam'a ve insanlığa verecekleri hiç bir şey yoktur!

"Allah'a kulluk" kapsamlı bir bir tanımlamadır. İbadetler ise bu kapsamın çok küçük bir parçasıdır. Öyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerini yerine getirmeyenlere dair ağır cezaları okuyor olurduk! Oysa Allah, ibadetler konusunda teşvikçi, özendirici bir söylem geliştirmiştir.

Kulluk; şeytan ve nefis odaklı değil; Allah ve vicdan odaklı yaşamaktır!

Ve insan ne için yaratıldı?

İnsan olabilmesi için!

İnsan olabilmenin tek yolu ise ŞİRKTEN UZAK KALABİLMEKTEN geçmektedir.

Bu durumda şu soru ortaya çıkmaktadır:

Şirk Nedir?

Bunun cevabını, o soruyu sorana verelim... .
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

257 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları