Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ametaller neden elektriği iletmezler?

Bir kristale elektrik akımı verdiğimizde elektronların, kristaldeki bağ türüne bağlı hareket kazanmaları ile ya iletkenlik oluşur veya elektronlar elektrik akımı altında hiç hareket edemezler, o zaman da kristallerde yalıtkanlık özelliği meydana gelir.

Metal atomları arasında metalik bağ vardır. (demir atomunun kristal yapısının modeli) Metallerde elektrik akımı iletkenliği değerlik elektronlarının hareketliliği ile ilgilidir. Metallerin son yörüngelerinde az sayıda elektron ve bu elektronların hareket edebileceği boş değerlik orbitalleri vardır.

Elektronların bu değerlik orbitallerinde olarak hareketli ,bir elektrona birden fazla atoma ait olma özelliği kazandırır. Metal kararlı yapı kazanır. Bu hareketlilik aynı zamanda elektrik akımı iletkenliğine sebep olur.

Ametallerde ise değerlik elektronlarının hareket edebileceği boş değerlik orbitalleri yoktur. Bu tür atomlarda elektronlar atomlarına çok sıkı bağlıdırlar. Bunun için elektrik akımı iletkenliği yoktur. Ametallerden yalnızca karbonun allotropik bir kristali olan grafit elektrik akımını çok az iletir. Bunun sebebi, grafitte C atomları arasında zayıf pi bağlarının bulunmasıdır. Bu da elektronların hareketliliğine dolayısıyla elektrik iletkenliğine sebep olur.
  • Paylaş