Bilmek istediğin her şeye ulaş

Aminoasit nedir? Vücuttaki görevi nedir?

Proteinlerin yapıtaşlarına verilen isimdir. Doğada 300'den fazla aminoasit bulunur ancak memelilerde protein yapısına sadece 2 tanesi katılır. Bunlardan 8 tanesi insan vücudunda üretilemez (bunlara esansiyel a.a. diyoruz). Dışarıdan hazır olarak alırız.

  Aminoasitler olmazsa vitamin ve mineraller görev  yapamazlar.
  • Kan ve hücre yapımını sağlar
  • Kas proteininin bitmesini engellemeye yardım eder.
  • Deri ve kemiklerin iyileşmesine yardım eder.
  • Beyin ve sinir sistemimizde rolü büyüktür.

Biyoloji

Bu da bir küçük parça aminoasit resmi:)
  • Paylaş
Aminoasitler, proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Kimyada bir aminoasit hem amin hem de karboksil fonksiyonel gruplar içeren bir moleküldür. Aminoasitlerin peptit bağlarıyla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer zincirler "peptid", uzun polimer zincirler ise "polipeptid" veya "protein" olarak adlandırılırlar. Hücre içerisinde ribozomlar, mRNA moleküllerini kalıp olarak kullanarak aminositleri uç uca ekleyerek proteinleri sentezlerler. Bu işleme translasyon (çeviri) denir.

Bahsedilen amino asitlerin hepsinin aynı anda herhangi bir proteinin yapı taşında bulunması gerekmez. Ayrıca hepsi eşit miktarda da değildir. Proteinlerde bunlardan çok daha farklı amino asitler de bulunabilir. Farklı amino asitler, 20 temel amino asitle oluşturulmuş polipeptidlerin daha sonra “farklılaşmaları” ile oluşur. Bu tür amino asit farklılaşmaları, proteinin özelliklerini ve işlevlerini oldukça fazla değiştirir. Örneğin çözünürlüklerini arttırabilir veya azaltabilir ya da diğer moleküllerle etkileşmelerini düzenleyebilir...
  • Paylaş