Bilmek istediğin her şeye ulaş

Amniyosentez işleminin ne gibi riskleri bulunmaktadır?

Amniyosentez işlemi sonrası bebek açısından oluşabilecek riskli durumlar:
- Amniyon zarının rüptürü: Bebeğin amniyon sıvısını çevreleyen ince zarın yırtılmasıdır, çok nadir görülebilir. Bu zarın yırtılması amniyon sıvısının dışarıya sızmasına ve suyun azalmasına neden olabilir. Fakat su sızması genellikle 1-2 hafta içerisinde kendiliğiden durur ve hamilelik normal seyrine devam eder.
- İğnenin bebeğe temas ederek yaralanmaya neden olması: Amniyosentez işlemi ultrason eşliğinde bebeği ve iğneyi görerek yapıldığı için çok nadir gerçekleşebilecek bir komplikasyondur.
- Enfeksiyon geçişi: Annede bulunan hepatit, HIV (AIDS) , CMV, toxoplazma gibi enfeksiyonların bebeğe geçmesi.
- Bebeğin ölmesi
Amniyosentez işlemi sonrası anne açısından oluşabilecek riskli durumlar:
- Koryoamniyonit: Rahim içerisinde bebeği çevreleyen zarların enfeksiyonudur. Çok nadir (binde birden daha az oranda) görülebilecek bir komplikasyondur.
  • Paylaş