Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ampirik Sıfırlandırma ve Doğal Sınıflandırma ne demektir?

Canlılar biyolojide sınıflara ayrılır ve o şekilde incelenir. Sınıflandırma her zaman incelemeleri kolaylaştırır. Canlıların benzer özellik gösterenleri gruplamak, elde edilen bilgiyi o grubun tamamı için geçerli saymayı sağlar ve zaman kaybını en aza indirir.

Ampirik / Yapay Sınıflandırma: Canlıların, yalnız duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadığı çevreye bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Ampirik sınıflandırma yapılırken analog organlar esas alınmıştır.

Analog Organ : Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Örn : Sineğin kanadı ile yarasanın kanadı. İkisi de uçmaya yaradığı halde yapıları farklıdır.

Bilimsel / Doğal Sınıflandırma : Canlıların anatomik, fizyolojik ve köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırma yapılırken canlıların homolog yapıları göz önünde bulundurulur.

Homolog Organ: Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır. Örn : İnsan kolu, balinanın yüzgeci ve kuşun kanadı. Üçü de ön üyelerde yer alan sahip olmalarına rağmen insan kolu tutmaya, balina yüzmeye, kuş kanadı uçmaya yarar.
Biyoloji
  • Paylaş