Bilmek istediğin her şeye ulaş

Analitik felsefe nedir, kurucuları kimlerdir?

Analitik felsefenin kurucuları Cambridge filozofları G.E.Moore ve Bertrand Russell olarak bilinir.

Analitik felsefe pozitivizmin geçtiğimiz yüzyılda modern hal almış görünümüdür. Neo-pozitivizm ve mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen bu yaklaşıma göre felsefenin asıl uğraş alanı dildir.Felsefe dil üzerine kurulmuştur.Dildeki kavramları çözmek esastır.Bilime dayanan bilginin doğruluğu temel alınır.Dildeki eş anlamlılıktan kaynaklanan mantıksal sorunları çözmenin gerekliliğini savunur.
  • Paylaş
Analitik felsefe, "Mutlak Gerçeklik" kavramı ve idealist sentezine karşı bir reaksiyondur.İdealist felsefede gerçeğin görünüşlerinden tamamen bağımsız olduğu ve felsefenin de bu bağımsız alanla ilgilendiği kabul edilir.Analitik felsefede ise felsefenin işlevinin duyularımızdan bağımsız olduğu varsayılan yada inanılan alanla ilgili spekülasyon yapmak değil, bilgi dediğimiz şeyin hangi anlamda bir bilgi olduğunu analiz etmek ve felsefeden entelektüel kargaşa veya yanlış anlama gelen ve hatta yanlış sorulan soruları ayıklamak olduğu kabul edilmektedir.
Bu akımın başlıca temsilcileri; Ludwig Witgenstein, Moritz Schlick, Rudolf Carnap ve Hans Reichenbach’tır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

635 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt