Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anarşizm nedir, neyi amaçlar? Bu düşüncenin öncüleri ve temsilcileri kimlerdir?

Anarşizmin kelime anlamı Eski Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve achos "yönetici" den gelir. Anarşizme göre bir toplumsal düzen, düzenleyici bir iktidar veya kurum olmamalıdır. Sadece hükûmet değil, her türlü örgüt, politik, ekonomik veya toplumsal hiyerarşi olmamalı ve yıkılmalıdır.

Anarşizm her koşulda, her türlü otoriteyi reddeder ve yıkmayı amaçlar. Bu yıkıcı niteliği dolayısıyla en tehlikeli felsefi akım olarak da değerlendirilir insanlarca..

Bu akımın kurucusu ve kendini anarşist olarak tanımlayan ilk kişi Proudhon'dur. En önemli diğer temsilcileri ise; Stirner, M. Bakunin, Kroptkin'dir.

*Proudhon anarşizmi bilinçli bir kitle hareketi yapmaya teşebbüs etmiş; "mülkiyet hırsızlıktır" düsturunu ortaya koymuştur. Proudhon'a göre baskıcı kurumların kaldırılması insanları mutlu edecektir.
**Stirner; Bireyin kendisi dışında hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı sorı,umluluk altında olmadığını savunur. Ayrıca "iyinin de kötünün de benim için hiçbir anlamı yoktur." der. Ona göre insan eylemlerini haklı çıkaran şey, yalnızca beninin gücüdür.

Ek olarak; egoizm ve bireysel iradenin gücünü metheden ve onu "sürü-benzeri" gereklilikleri olan bağımlılıklardan kurtarmayı gözeten Nietzsche'nin anarşist çizgide yer alan bir filozof olduğu da söylenebilir.
  • Paylaş
Anarşi , anarşiyi tarif edenler dahil olmak üzere bu yorum dahil bireyleri toplumsal bi potada eritmeye hedefleyen yöntemlerin toptan reddi dir. Din, ahlâk, sorumluluklar bireyin kendi doğruları içinde doğrudur. Bir baska anarşik birey icin doğru olması gerekmez.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4145 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Anarşizm nedir ve amaçları nelerdir?