Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anarşizm ve terörizm neden birbiri ile karıştırılır?

Anarşi en kabaca, iktidarı reddeden bir düşünce sistemi, bir ideoloji iken; terör, şiddet yine en kabaca, doğrudan iktidar oluşturan, bir başkasının varlığı ve hakları üzerinde hak iddia eden veya onları gasp eden bir eylemdir.

Terörün Türkçe karşılığı tedhiştir. "Dehşet yaratmak" anlamına gelir. Siyaset bilimi terminolojisi uyarınca: "belirli bir siyasi amaca ulaşmak için uygulanan bilinçli şiddet eylemi" diye tanımlanabilir.

Anarşi terörle ilgisiz bir felsefi/sosyolojik terimdir. Kabaca: "yöneten veya bağlayıcı hiçbir otoritenin bulunmadığı kuramsal bir siyasi düzen" diye tanımlanabilir.


Anarşistleri terörist zanneden zihniyet, aynı zamanda yaratıcı bir tutku olan yıkıcı tutkuyla, sadece yıkmak ve yok etmek için şiddet uygulayan şiddet fetişistlerini birbirinden ayıramayan, veya ilk kısım tutkudan henüz haberi olmayan zihniyettir. Tıpkı kendisine anarşist diyen bazı grup veya kişilerin insanların hayatları üzerinde hak iddia edebilip, şiddet uygulama haklarını kendilerinde gördükleri gibi, ki zaten geçmişte olsun, bugün olsun anarşi ve terör arasındaki benzerlik gibi bir kalıbın doğmasına, buna inanılmasına sebep olan olayların kahramanları hep bu kişilerdir.

Zaten alıştıkları düzen dışında olan her şeye önyargıyla, korkuyla yaklaşan toplumun, böyle ironik durumlarla beraber bu farkı anlayamaması, böyle bir fark olmadığına inanması ne yazık ki doğal bir sonuçtur.  • Paylaş

80'leri bu ülkede genç ya da yetişkin olarak yaşamış olanlar bu sorunun cevabını gayet iyi bilirler. Bunun sorumlusu anarşistleri, anarşist-teröristleri ve teröristleri aynı kefeye koyup darağacına götüren Kenan Evren cuntası ve şimdiki olduğu gibi o zamanki koyunluğuyla bu "büyük teröristleri" kurtarıcı olarak görüp, onlara güvenip ülkenin bugünkü İslami-otoriter yapısına bürünmesinde en önemli rolü oynamış olan halkımızdır. 80 sonrası ülkemizde artan bilgi, eğitim, kültür yoksunluğuyla bu kavram karmaşası halkımızca kanıksanmış ve iki kelime birbirinin yerine kullanılır olmuştur. Terör suçtur, anarşi ise özgürlük.

  • Paylaş
Çünkü halk arasında kulaktan kulağa yayılır bilgiler. Bugün birçok kavram yanlış şekilde kullanılıyor. Anarşizm'in temel ideolojisi devletsiz bir düzendir. Dikkat edin düzen diyorum. Anarşizm düzen dışı bir ideloji değildir sadece devlete karşıdır. Terör, bir amaç uğruna kullanılan bir araçtır (silah,bomba, vs). Terörizm ise amacı terör olan, sadece kaos olan bir ideolojidir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

942 Görüntülenme9 Takipçi3 Yanıt