Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anonim şirket kurarken ana sözleşme nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmelidir?

Bu sözleşme çok önemli. Ana sözleşme, bir şirketin anayasası hükmündedir. Bu nedenle içeriğinin iyi belirlenmesi gerekmekir.
  • Sözleşme noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna başvurularak tescil ettirilir (bu tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur).
Şimdi sıralayacağım maddelere sözleşmede zorunlu olarak yer verilmesi gerekiyor:
  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yerin,
  • Şirketin esas sermayesinin miktarı, ödeme suret ve şartlarının,
  • Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve mallarla bunlara karşılık verilecek hisselerin,
  • Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere sağlanacak özel menfaatlerin neler olduğunun,
  • Yönetim ve denetimde imzaya yetkili olanların  sözleşmede isimlerinin, 
  • Ortaklık süre ile sınırlandırılmışsa bu sürenin,
  • Ortaklığa ait ilanların ne süre ile yapılacağının,
  • Genel kurul toplantılarının çağrı şekli, toplantıların zamanı, karar verme, oy kullanma gibi hususların bağlı olduğu kayıt ve koşulların belirtilmesi gerekiyor.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1460 Görüntülenme8 Takipçi2 Yanıt