Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anti-madde nedir? Nerede bulunur?

Mevcut cisimler periyodik tabloda var olan elementlerden oluşmaktadırlar. Bu elementler yani diğer bir deyişle atomlar bir çekirdeğe ve içerisindeki proton ve nötronlara sahiptirler. Anti-Madde ise atomun çekirdeğinde bulunan bu parçacıkların bir kısım kuantum mekaniksel özelliklerinin tam ters halidir.

Peki nedir bu kuantum mekaniksel özellik?

Günlük hayatta göremediğimiz çok yüksek enerjilerde açığa çıkan renk yükü özelliği örneğin. Bu özelliğin de tersi tanımlama için kullanılabilmektedir.

elektron - yüklüdür ama antielektron (pozitron) + yüklüdür
Astrofizik

Korunum yasaları (yük ve lepton sayısı korunum yasaları gibi) madde ve antimaddenin eşit miktarlarda oluşacağını söyler.

Astrofizik

13,7 milyar yıl önce evrenin oluştuğu Büyük Patlama'da eşit miktarlarda madde ve anti madde ortaya çıkmıştır. Bu maddeler birbirlerini yok etmiş ve bazı kuantum mekaniksel özellikler nedeniyle toplam maddenin çok küçük bir bölümü yok olmaktan kurtulmuş ve evrende görebildiğimiz her şey (yıldızlar, gökadalar, gezegenler ve üzerlerindeki canlılar) bu küçük madde fazlalığının birer ürünü olarak kalmıştır.

Ancak evrendeki büyük büyük yapıların (gökadalar ve gökada kümeleri) hareketleri ve evrenin yapısıyla ilgili yapılan hassas gözlemler, henüz, gözlenememiş ve nitelikleri belli olmayan bir dizi parçacık olduğunu gösteriyor ki, bunlar "karanlık madde" olarak adlandırılıyor.

Astrofizik

Anti madde ile karanlık maddeyi aynı şey değildir. Aralarındaki farka gelince; anti madde bilinen madde parçacıklarının ters elektrik yükü taşıyan karşıtlar, karanlık madde ise henüz belirlenmemiş ama varlıklarını dolaylı yoldan gösteren maddelerdir.

Antimadde, günümüz modern teknolojisinde çözümsel yaklaşımlarda önemli rol oynamaktadır. Tıpta, Pozitron Salma Tomografisi (PET) taramaları, beyin ve kalp fonksiyonlarının saptanmasında kullanılmaktadır. Hastaya pozitron yayan radyoaktif madde enjekte edilir. Pozitronlar, yakındaki elektronlarla biraraya gelince parçacıklar yok olur ve bir gama ışını oluştururlar ve bu ışın PET tarayıcısı tarafından algılanıp organların görüntülenmesinde kullanılır.

Astrofizik


Madde ve anti madde biraraya geldiklerinde birbirlerini yok ettiklerinden evrende doğal olarak bulunmamaktadır. Bazı bilim adamları deney koşullarında bu parçacıklara tuzak kurup yakalamayı başarabilmişlerdir.
  • Paylaş