Bilmek istediğin her şeye ulaş

Antitröst Yasası nedir?

Belirli bir alanda uzmanlaşmış tekel yapılara tröst adı veriliyor. Serbest piyasa ortamında oluşacak rekabet çerçevesinde arz talebin makul değerlere ulaşacağı düşüncesiyle tekel tukaka ilan edildiğindendir ki tekelleşme karşıtı yasalarla piyasa oyuncuları bu tip düzenlemelerin aleyhe sonuçlarından korunmaya çalışılmaktadır.
  • Paylaş
@redeye nin bilgilerine ek olarak Tröst  farklı şirketlerin  hisslerini bir denetim şirketi önderliğinde ve kontrolünde birleştirerek (genellikle aynı iş kolunda yada çok yakın ikmesinde ) piyasa da daha ezici ve rekabet kabul etmeyen bir yönetim biçimine geçmeleridir (votingtröst). yeni yönetim satın aldığı bu birleşik hisselerle piyasa da son derece güçlü bir konuma gelir 19. yy da abd de yayılmaya başlayan bu tekelci yönetim bbiçimi piyasayı o kadar olumsuz etkilemiştir ki antitröst yasalrı çıkmıştır. misal medya patronları, emlak patronları, otomotiv patronları yakın iş kolları ile tröst kuramazlar ve rekabeti engellecek ortak yönetimlere giremezler. gerçi kaptalzm canavarı bunun çaresini de füzyon tröst yöntemiyle bulmuştur. füzyon tröstte amaç votingtröstün yasaklarının delmektir ve tröste katılacak firmalar önce dağıtılır ve hisse değerleri kadar paraya başka bir (yeni şirket) şirkete satılır sonra eski şirket sahplerine eş değer yeni şirket hisseleri verilir. vesselam tröst kurma amacıyla yola çıkan patronlar asla ve asla yorulmazlar. antitröst yasaları serbest piyasa da kalıcı çözüm üretmek yerine anlık olarak tekel oluşumlarına engel olurlar etkileri bir süre geçerlidir.
  • Paylaş
Kısaca bir piyasada tekelci güçleri önlemeyi amaçlayan politika ya da yasa.
  • Paylaş
Antitröst yasaları, piyasadaki haksız ya da tekelci sayılan uygulamaları kısıtlayan yasalardır. Firmalar arası rekabet koşullarını çeşitli yasalar aracılığıyla korumaya yönelik en uzun ömürlü politika, ABD'de uygulanmaktadır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4397 Görüntülenme8 Takipçi4 Yanıt