Bilmek istediğin her şeye ulaş

Arap ve Amerikan Kültürü arasında ne gibi farklar vardır?

Arap ve Amerikan kültürü arasında oldukça belirgin farklılıklar vardır. ancak son dönemlere kadar bu pek fazla önemzenmemiştir. Her iki kültürde siyasi anlamda oldukça kuvvetlidirler. Dini, ahlaki ve sosyal geçmişlerine bağlı derin bir geçmişe sahiptirler. Fakat bu benzerlikler çok fazla derinleştirilemez çünkü kökleri, din ve kültürlerindeki farklılıklar bu iki kültürün hiçbir zaman temelde anlaşamayacaklarını ve kronik bir çatışma kaynağı olacaklarını gösterir.

DİN :

Dünya Kültürü

Amerika Hristiyanlıkla kurulmuştur. Ancak arap ülkeleri M.Ö. 6. yy dan beri İslamiyetle kucaklaşmaktadırlar. Bu dinsel farklılık aslında siyasi çatışmaların da temelini oluşturur. Arap ülkeleri devletlerini dini inançlara göre yönetirken Amerika bireyin inancı, düşünme ve seçme özgürlüğü için mücadele eder. İslamiyette tek bir Tanrıya inanılırken, Hristiyanlıkta Baba,Oğul ve Kutsal Ruh tarafından temsil edilen bir Tanrıya inanılır.

DİL :

Dünya Kültürü

Arap dili de Amerakan dili de bölgesel dillerdir. Arapçanın kökeni Doğu dilleri olan Aramice ve İbraniceden gelir. Amerikan dilinin kökü ise Batı dili olan İngilizcedir.
Ancak arap dili için bölgesel demiş olsak da bu tam olarak doğru olur diyemeyiz. Çünkü İslamiyeti benimsemiş olan diğer ülkelerde de Arapça okuma ve yazma öğrenilmektedir.

EDEBİYAT :

Dünya Kültürü

İngilizce literatürde uzun bir geçmişe sahiptir. Mevcut dünya edebiyatının temel platformu olarak görülmektedir. İslam-Arap edebiyatı ancak daha yerel ve İslam alemine yöneliktir. Arap kültürü İslamiyetten önce de var olmasına rağmen, İslamiyet daha eski yazılı edebiyatın üzerini örtmüş ve yerini İslami metinlere ve bu metinlerden türetilmiş şiirlere bırakmıştır.

MEDYA :

Arap ve Amerikan kültüründeki en belirgin farklılık medyadaki farklılıktır. Her birinin sosyo politik durumu medyalarının da faaliyetlerini belirler. Amerikan Medyası tamamen özgür olmasına rağmen Arap Medyası mevcut rejimi desteklemek zorundadır. Bu da ciddi sansür ve düzenlemeler gerektirmektedir. Arap medyası aynı zamanda manipülasyon ve proraganda eğilimlidir. Ancak Amerikan medyasının özgür oluşunun dezavantajları da yok diyemeyiz. Bu özgürlük bazı çatışmalara sebep olmaktadır ve bu durum Amerikan kültüründe Demokratik Amerikan Medyasının laneti olarak söylenir.

TERÖR :

Dünya Kültürü

Devam eden terörizm ve Arap ve Amerikan Kültürü arasındaki farkı tanımlayan önemli bir konudur. bu konuda her iki tarafında kendini haklı çıkaracak bir tanımı mevcuttur. arap ülkeleri amerikanın arap topraklarına ve arapların işine karışmasını terör olarak adlandırırken, Amerika da İslamiyet adına yapılan intihar bombalarını vs. terör olarak görmektedir.

Maddeler halinde özetlersek;

  1. Arap kültürü İslamiyeti kucaklamıştır, Amerikan kültürü bireysel inancı destekler.
  2. Amerika kültürü İngilizce (Amerikan), arap kültürü Arapça konuşur
  3. Arap edebiyatı daha kendi kültürüne yöneliktir, Amerikan edebiyatı dünya kültüründe önemli bir yer tutar.
  4. Amerikan medyası arap medyasına göre daha özgürdür.
  5. İki kültür de terörle ilgili çeşitli görüşlere sahiptir.
  • Paylaş
Arap kültürü kendini üstün insan sayan köklü bir aileye dayanır (bakınız cehaliyet dönemi:)amerikan kültürü kendini üstün insan sayan köksüz toplama bir aileye hala dayanıyor (bakınız günümüz) ve hala bir peygamber bile sunamamıştırlar dünyaya.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

964 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt