Bilmek istediğin her şeye ulaş

Araplar ve Persler arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halka ve bu halkın soyundan olan kişilere Arap denir. Anadilleri Arapçadır, Arap yarımadasına ve Kuzey Afrikaya yerleşmişlerdir.Afrika'da Büyük Sahra ve Sudan'a, doğuda ise Irak'a ve Arap Yarımadası'na kadar uzanan bir coğrafyaya sahiptirler.
Arap Halkı

Nüfusun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan ve Arapça konuşan ülkelere Arap ülkeleri denir. Arapça’nın dışında Kuzey Afrika'da Berberice, Irak'ta Kürtçe ve Türkmence, Güney Arabistan'da ise çeşitli yerel diller konuşulur.

Arap Halkı

Persler ise Avrupa kökenli bir kavimdirler, İlk olarak mezopotamyadan aldıkları çivi yazısını kullandılar. Zerdüştlük denen bir dine inanmaktalardı. Mezopotamya ve Mısıra ve Hindistanın bir kısmına hakimlerdi. anadolyu da egemenlikleri altına almak istediler ve İskender İran seferine çıktı ve persler m.ö 330 yılında Büyük İskender tarafından yıkıldı.

Arap Halkı

Perslerin dili de şimdi İran'ın resmi dili olan Farsça idi. Modern İran tarihçiliğinde Farsları Perslerin bir devamı olarak görmek anlayışı aslında yanlıştır ancak İranın nüfusunun %40'ını Persler oluşturmaktadır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

3516 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları