Bilmek istediğin her şeye ulaş

Girişimci olabilmek için hangi yolları izlemeliyim?

Girişimci Kimdir?

Bull, Thomas ve Willard (1995:3); girişimcilik alanında önemli katkıları
olan araştırmacıların girişimcilik tanımlarından yararlanarak genel
kabul görecek bir girişimcilik kavramı yaratmaya çalışmışlardır. Drucker
girişimciliği, mevcut kaynaklardan yeni refah yaratma kapasitesi
bahşeden bir yenilikçilik faaliyeti olarak tanımlamaktadır. Yazarlara
göre Kriznen ise girişimciyi, kâr fırsatlarını algılayan ve yaşanılan
zamanda karşılanmayan ihtiyaçları tatmin edecek faaliyeti başlatan veya
yetersizlikleri geliştiren kişi olarak değerlendirmektedir.

Girişimci, temel üretim faktörlerini (emek, sermaye ve doğal kaynaklar)

iktisadi mal ya da hizmet üretimi için bir araya getirerek girişimi
başlatan kişidir. Ayrıca girişimci, bu iş için gerekli finansman
kaynaklarını ve üretimin değerleneceği pazarları bulma yükümlülüğünü
üstlenir(Arslantaş,2001:17) Koçel’e (1998:17-18) göre kâr elde etmek
girişimcinin temel amaçlarındandır. Amaçladığı kârı elde edebilmek için
riske katlanır.

Long (1983:219) girişimcilik tanımlarını karşılaştırarak girişimcilik
tanımlarının üç ortak yönünü tespit etmiştir.

  • Belirsizlik ve risk
  • Bütünleşik yönetsel beceri
  • Yaratıcılık

Girişimcilik tanımlarının hemen hepsinin üzerinde fikir
birliğine vardığı husus girişimciliğin; inisiyatif kullanma, kaynakları
pratiğe dönüştürme, sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu,
risk üstlenme ya da başarısızlığı göze almadır (Hisrich ve
Peters,1998:9).

Hisrich ve Peters’e (1998:9) göre girişimci, kaynakları; emek,
hammadde ve diğer varlıkları, daha büyük bir değer yaratacak bileşimler
yaratacak şekilde bir araya getiren kişidir. Girişimci aynı zamanda
değişiklikler, yenilikler ve yeni bir düzen yaratır.


Girişimcilik, yeterli çaba ve zaman tahsis edilerek, finansal,
fiziksel ve sosyal risklere katlanılarak parasal ödüller, kişisel tatmin
ve bağımsızlık elde edilerek yeni bir değer yaratma sürecidir (Hisrich
ve Peters,1998:9).


Sonuçta

  • Gerekli bilgi ve beceri
  • İşyeri, eleman, makine ekipman, vb. işletme girdileri ile
  • Finansman kaynakları bir araya getirerek kendi işini kuran kişidir.


  • Paylaş
Girişimci olabilmek için, öncelikle bu ruha sahip olmalısın. Girişimcilik konusuyla ilgili internet üzerinde bir çok bilgi ve makale var. Bunları okuyup, bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsin. Bu makaleleri okumanın ardından, kan akışında bir değişme, içinde bir heves oluşuyorsa hareket geçebilirsin. Artık revaşta olan bir konu ve neredeyse sektör haline gelmek üzere olan bu konu hakkında hemen hemen her ay, farklı yerlerde bir çok seminer-sertifika programı vb. programlar oluyor. Bunlara katılıp bu yola başlayabilirsin.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

673 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları