Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ashab-ı Kehf'i isimleri nedir?

Ashab-ı Kehf denilen kişiler, bugün yeri tartışmalı olan Efsus şehrinde yaşıyordu. Bunlardan altısı sarayda görevli ve hükümdara yakındı, hükümdarın danışma heyetindendi. Onun sağında ve solunda bulunurlardı. Sağındakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Solundakiler ise, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş'tur. Yedinci kişi ise bir çoban köpeğidir ve adı da Kıtmir'dir.
  • Paylaş