Bilmek istediğin her şeye ulaş

Asit yağmurları nasıl oluşur? Etkileri nelerdir?

Asit yağmurları; fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla meydana geliyor.(kükürt ve azotdioksitlerin atmosferdeki nemle birleşmesi)

Petrol ve kömürün yanmasından oluşan kükürt dioksit ile, otomobil motorlarından çıkan azot oksitin, azot yağmur olayını şiddetlendiriyor.
Doğa Olayları
 
Etkileri;
 • İç suları etkiliyor
 • Yüzlerce ve binlerce göl ve nehirlerin doğal dengesini bozuyor
 • Ormanları yok edebiliyor
 • Canlı barınakları için tehlike oluşturuyor
 • Bitki örtülerine zarar verir
 • Fotosentezi etkiler
 • Asitli su topraktaki minerallerin çözünmesini engelliyor, böylece bitkiler bu mineralleri kullanamıyorlar
 • Aliminyum ve civa gibi bileşenleri suya karışıp balıklar tarafından alınıyor ve balıklardan da insanları etkileyebiliyor.
 • Tarihi eserleri etkiliyor.( heykel gibi...)
Doğa Olayları
          Doğa Olayları


 • Paylaş
Asit yağmurları fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan yağmurlardır.Kömür,petrol gibi fosil yakıtlardan azot ve kükürt gazları açığa çıkar.Bu gazlar bulutlardaki buharla tepkimeye girerler.Bu da asit yağmurunu oluşturur.Normal yağmurların pH değeri 5.6'dır.Asit yağmurları bu değerin altına düşen yağmurlardır.

Etkileri:Asit yağmuru tüm çevreye,en çok da ormanlara zarar verir.

 • Havada bulunan sülfat yüzünden bronşit,astım,kanser gibi çeşitli hastalıklar
 • Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurlarının,balıkları etkileyerek,besin zinciri yoluyla bizi de etkilemesi
 • Toprağın yapısını bozarak ağaç köklerinin besinlerden faydalanmasının engellenmesi
 • Paylaş