Bilmek istediğin her şeye ulaş

Atatürk ve cumhuriyet olmasaydı Türkiye'nin şuanki konumu nasıl olurdu?

Bu sorunun cevabını çok sevdiğim bir film vermiş: Osmanlı Cumhuriyeti
  • Paylaş
Bir Türkiye kelimesi olur muydu, muhtemelen bir diyar ismi bağlamında kalırdı.

2 nci Dünya Savaşına kadar Sevr geçerli olacaktı muhtemelen(taslak halinde kalıyor aslında) ;

Sevr Antlaşması
I. Dünya Savaşı sonrasında Itilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan barış antlaşmasıdır.

Antlaşma Hükümleri

1. Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a, Ceyhan-Antep-Urfa-Mardin-Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak, Istanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak;

2. Boğazlar (madde 37-61): Istanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlarda deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletlerin donanmalarını yardıma çağırabilecek;

3. Kürt Bölgesi (madde 62-64): Ingiliz, Fransız ve Italyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecek;

4. Izmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü Izmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı devleti egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacak;

5. Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı Ermenistan Cumhuriyetini tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.)

6. Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;

7. Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrımüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okullar ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek;

8. Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı'nın askeri kuvveti, 15.000'i jandarma olmak üzere 50.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesinde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;

9. Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak;

10. Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı'nın mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefiklerarası mali komisyonun denetimine alınacak;

11. Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak;

12. Ticaret ve Özel Hukuk (269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek; eski eserler kanunu çıkarılacak vb.

Antlaşma bir yanda Britanya Imparatorluğu, Fransa, Italya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Portekiz, Romanya, Ermenistan, Polonya, Sırp-Hırvat Cumhuriyeti ve Çekoslovakya ile, diğer yanda Osmanlı Devleti arasında imzalandı. ABD ve SSCB imza atmadılar.

Mustafa Kemal Atatürk

Sonrası ütopik, bu anlaşma yürürlüğe girseydi, Hitler Almanyası muhtemelen Yunanistan' ı bir haftada işgal ederken Anadolunun da bir kısmını işgal eder, bu durumda Sovyetler Ermenistana girer ve Anadolu da tarihin en büyük cephelerinden biri açılırdı, bu cephenin tam arasında Eskişehir-Konya-Ankara platosunda sıkışmış bir Türk varlığı, gerisini siz düşünün.

Hitler Kuzey Afrikadaki birlikleriyle Anadolu üzerinden birleşir, Doğu Akdenizi göl haline getirir, Kafkaslar üzerinden ulaşmak istediği ortadoğu petrol havzalarına Anadolu üzerinden ulaşırdı.
  • Paylaş
Televizyonlarda ağızlarından salyalar saçarak Atatürk ve Cumhuriyete küfreden o şahsiyetsiz köpekler var ya, ışte onlar ingilizin, fransız,yunanin kıçını yalamak için sıraya girerdi bir dilim ekmek için, Koca koca inşaat firmaları varya hani istanbulda, bilmem hangi cemaatin, işte onlar villa ruhsatı için din değiştirir di.

Şuan da cumhuriyet sayesinde alnı secdeye özgürce gidenler kiliselerden izin olarak mescid açardı Atatürk ve Cumhuriyet olmasa.
  • Paylaş
2

Ahmet Avcı, Bir film vardı Cennetin Krallığı,

Selahaddin Eyyübi dayanıyor Kudüs kapılarına,
Bir şövalye artık kalanları hayatta tutabilmek adına, yaşam mücadelesine dönüştürüyor savunmayı.

O sırada Başrahip, Başpiskopos her neyse yanaşır bizim şövalyeye, hepimiz teslim olup, af dilenelim, müslümanlığa geçersek hepimizi bağışlarlar diyor.

Şövalye cevap veriyor;

-Piskopos hazretleri bana bu kısa sürede din hakkında çok şey öğrettiniz :)

O hesap(tersten ver ki saldıramasınlar) , daha düne kadar ABD yi şeytanın başı olarak görüp bugün ABD nin yaptığı müslüman katliamını görmezden gelen genetik kodlarında güçlüye biat etme olanlar, kendi kutsalları uğruna severek özgürlüklerinden vazgeçeceklerdir. Zaten onlara göre özgürlük fena bir şeydir.

Hakan, Tarih hiçbir zaman işbirlikçileri ve korkakları kahraman yapmamıştır.
Deli dumrul bile tarihin içerisinde saygıyla anılırken, yezid gibiler yüzyıllarca insanlık düşmanı olarak anılmıştır. Sıkıntı yok aslında tarih çöpleri parlatmaz.

Atatürk olmasaydı diye başlayalım soruya.
Atatürk olmasaydı muhtemelen düşman kuvvetler yine amaçlarına ulaşamazlardı, toprakları tam olarak paylaşamayacaklarından dolayı. Bu yüzden Osmanlı diye sömürülen bir devlet olurdu. Demokrasiye gelince hala bir grup yönetiyor olurdu. Ancak şuandaki mısırdan durumumuz hiç de farksız olmazdı.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2966 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt