Bilmek istediğin her şeye ulaş

Atatürk'ün ilkeleri nelerdir?

  1. Cumhuriyetçilik: Halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle iş başına getirdiği yönetim biçimine cumhuriyet denir. Egemenliğin bir kişiye veya gruba değil, ulusa ait olması düşüncesi cumhuriyetçiliktir.
  2. Milliyetçilik: Yurt birliği ve ülke bütünlüğü esasına dayanır. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddederek, laik, barışçı ve insancıl yaklaşımları ön planda tutar. Bütün ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olması gerektiğini savunur.
  3. Halkçılık: Kanun önünde herkesin eşit olmasını ön görür. Devletin bütün vatandaşlarına eşit şekilde davranmasıdır. Çalışması ve yetenekleri ölçüsünde herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlar.
  4. Laiklik: Devletin din kuralları ile değil, akılcı ve bilimsel bir şekilde oluşturulmuş hukuk kuralları ile yürütülmesidir. Buna karşın bütün ülke vatandaşlarının hiçbir baskı altına olmadan dini inançlarını özgürce yaşayabilmesidir.
  5. Devletçilik: Atatürk tarafından uygulamaya konulan ekonomi politikasıdır. Devletçilik anlayışına göre devlet sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel faktörünü oluşturur.
  6. İnkılapçılık: Devlet kurumlarının ve Türk ulusunun değişen koşullara göre kendisini yenilemesidir. Değişimi ve modernleşmeyi esas alır. Atatürkçü düşünce sisteminin durağan olmadığını ifade eder.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

391 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt