Bilmek istediğin her şeye ulaş

Avcılık yapmak için izin gerekiyor mu?

AVCILIK BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

 • Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • İkametgah Belgesi; İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilmektedir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C Kimlik No yazılı olacak)
 • Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne (Maliye) Avcılık Belgesi HARÇ Yatırdığına dair makbuz
  Avcı derneği üyesi olanlar (117,85 TL).
  Dernek üyesi olmayanlar (128,80 TL)
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi . (Aslı ile birlikte fotokopisi olacak)
 • Adli Sicil Kaydı Olmadığına dair Vatandaş tarafından verilen Beyan Dilekçesi.
 • 4915
  Sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre kabahatin tekrarı halinde Avcılık
  Belgesi İptali gerektiren durumda olan kişilere Avcılık Belgesi
  verilmemektedir.

AVLANMA İZİN KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Avcılık Belgesinin ilk sayfası ile son vize yapılan sayfasının fotokopisi.(Aslı görülerek aslı gibidir kaşesi vurulacak).
 • 2012 yılı dernek aidatını yatırdığına dair makbuz veya dernek üyeliğinin devam ettiğine dair yazı.
 • Ziraat Bankası Akpınar Şubesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Malatya Döner Sermaye İşletmesi 573 59 986 - 5001 nolu Hesabına Avlanma Bedeli yatırdığına dair banka makbuzu alındısı.


 • İl geneli avlanma izin ücreti yatırmak için başvuran avcılardan;


21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuran,

Avcı Derneğine Üye Olanlardan(50,00 TL)
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan(100,00 TL)

21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitiminden sonra başvuran,
Avcı Derneğine Üye Olanlardan (80,00 TL)
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (150,00 TL)
 • Türkiye genelinde avlanma izin ücreti yatırmak için başvuran avcılardan;

21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuran,
Avcı Derneğine Üye Olanlardan (110,00 TL)
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (220,00 TL)

21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitiminden sonra başvuran,
Avcı Derneğine Üye Olanlardan (150,00 TL)
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (300,00 TL) ödeyeceklerdir.
 • Paylaş