Bilmek istediğin her şeye ulaş

Avrupa aristokrasisinde hangi ünvanlar kullanılır? Bu ünvanlar ne anlama gelir?

 1. İmparator/İmparatoriçe: Hükmen kralları emrine alan, krallardan en üstün unvandır.
 2. Kral/Kraliçe: Bağımsız ülkenin monarkı. İmparatora sembolik bir bağla bağlıdır.
 3. Grandük/Grandüşes: Üçüncü dereceden soyluluk unvanıdır. Genellikle yetkileri kral veya imparatorlar tarafından artırılmış olan arşidüklerden (nadiren de düklerden) oluşur.
 4. Arşidük/Arşidüşes: Avusturya hükümdarıdır, imparatorluğa doğrudan bağlı hükümdarların en büyüğüdür. Çoğu kraldan daha güçlüdür, ancak toprakları imparatorluk sınırları içinde kaldığından siyasi manevra alanı kısıtlıdır.
 5. Dük/Düşes: İmparatorluğa bağlı ülkenin hükümdarı.
 6. Prens/Prenses: Kralın birtakım hukuki yetkilerinden mahrum olan hükümdar. İmparator seçiminde oy hakkı olanlara "elektör prens" (seçici prens) denir.
 7. Marki/Markiz: Dükten daha aşağıda kalan bağımlı hükümdar. İlk markiler, Şarlman'ın sınırlara kurduğu savunma bölgelerinin komutanlarıydı.
 8. Kont/Kontes: Toprakları ülke sayılamayacak kadar küçük olan toprak sahibi.
 9. Baron/Barones: Hükmetme yetkisi olan en küçük soylu.
 10. Şövalye: Topraksız soylu.
 • Paylaş