Bilmek istediğin her şeye ulaş

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve/veya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin içeriği nedir?

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

'nin bölümlerine ve içeriğine yaklaşırsak hem klasik özgürlükleri hem de ekonomik, sosyal ve kültürel hakları birlikte ele aldığını, kişi-grup ilişkisini de düzenlediğini görürüz. Bildirinin hukuki değerine gelince; getirdiği ilkelere uyulmaması halinde üye ülkelere herhangi bir yaptırım getirmemesine karşılık, Milletlerarası Adalet Divanı Sözleşmesi'nin 38. maddesinde bulunan uygar uluslarca tanınan ve benimsenen hukukun genel ilkelerinden sayılması gerektiği gibi Anayasaların ve hak bildirilerinin hazırlanmasında, Anayasa Mahkemesi kararlarında

referans metni

olarak kabul edilmektedir.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

ise hak ve özgürlükleri yalnızca doğrudan uygulanabilir bir somutlukta ve ayrıntılı olarak düzenlemekle kalmamış; daha da önemli olarak, yargısal ve tarafları bağlayıcı bir denetim sistemi öngörmüştür. Bu özellikleriyle sözleşme

anayasal bir belge

niteliğindedir.


Her iki sözleşmenin de bireylere tanıdığı hakları ve iç hukuktaki yerini bilmek gerekir. Üstelik dili de aksine yalın olduğu için rahatlıkla anlaşılabilir metinlerdir. Bu sözleşme metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz :

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

984 Görüntülenme7 Takipçi1 Yanıt