Bilmek istediğin her şeye ulaş

Avrupa ülkeleri kayıtdışı ekonominin önüne geçmek için nasıl bir sistem uygulamaktadır?

Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir. OECD ve Avrupa Birliği kayıt dışı ekonomiyi engelleyebilmek için aşağıdaki tedbirlerin alınmasını öngörüyor:

*Gelir idarelerinin tüm gelir yapısını kontrol edebilecek biçimde örgütlenmesi,
* Kapsamlı araştırma çabalarının desteklenmesi,
* Eğitim, sosyal destek ve iletişim kanallarının geliştirilmesi,
* Mükellef ve gelir idaresi iletişiminin ve güveninin arttırılması,
* Kayıt dışı ekonominin yarattığı sorunların medyada sık yer almasının sağlanması,
* Pilot uyum projelerinin geliştirilmesi,
* Tüm alışverişin elektronik ortamda gerçekleşmesinin sağlanması,
* Bilinçlendirme amaçlı seminerler, kampanyalar ve yarışmalar düzenlenmesi,
* Şeffaflığı arttıracak her türlü tedbirin alınması,
* Orta öğretim öğrencileri için bu konuda ders konulması veya kurslar düzenlenmesi,
* Devletin diğer birimleri ile bilgi paylaşımı sağlanması,
* Gönüllü katılımcı dernek ve vakıfların desteklenmesi,
* Toplumun vergi sisteminin bütünlüğü ve dürüstlüğüne güvenmesinin sağlanması,
* Her ülkeye özgü vergi kaçağının nedenlerinin ve kayıt dışı ekonomi sektörünün büyüklüğünün tanımlanması,
* Ekonomik faaliyetleri düzenleyen gereksiz ve etkisiz düzenlemelerin kaldırılması.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

394 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları