Bilmek istediğin her şeye ulaş

Avukat olmak için izleyebileceğim yollar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir hukuk fakültesinden mezun olmaya hak kazanan kişi T.C. sınırları içerisinde herhangi bir baroya staj başvurusu yapabilir. Stajını başarıyla tamamlayan kişiler avukatlık ruhsatı almaya hak kazanır. Ayrıca avukatlık mesleğini icra etmeye haiz hallerin bulunmuyor olması gerekir. Aşağıdaki durumlar avukatlığa engel hallerdir:
  1. Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)
  2. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak
  3. Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.
  4. Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.
  5. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.
  6. İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.
  7. Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.
  8. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.
Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılık yapanlar ile Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlar da avukatlık stajı yapma şartı aranmaz.
  • Paylaş
Tabi ki öncelikle Hukuk Fakültesi öğrencisi olmanız şarttır. Eğer bu şartı sağlıyorsanız 4 yıllık bir eğitimden sonra alacağınız diploma ile 1 yıllık mecburi Avukatlık stajı yapmanız gerekmektedir. Sonrası ise alacağınız Avukatlık Ruhsatnamesi ile Baroya kaydınızı yaparak Avukat olabilirsiniz.

Bir diğer şart ise iyi bir hukuk fakültesi öğrencisi olmak ve güncel siyasi ve hukuki gelişmeleri takip etmektir. Unutmayalım; yarım hoca dinden, yarım avukat özgürlükten eder.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

623 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları