Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ayçiçeği nasıl yetiştirilir?

Ayçiçeği
Ayçiçeği ilk yetişme döneminde su, hasat döneminde kuraklık ister. Bu nedenle Doğu Karadeniz hariç her iklimde sulama yapılarak yetiştirilebilir. Düzenli sulama ister.

Eğer bahçede yetiştirilecekse tohumlar arası mesafe 35-40 cm. olmalıdır. Ekim derinliği, iyi hazırlanmış tavlı tohum yatağında 5-6 cm olabilir. Buna karşın toprak tavının yetersiz olduğu ekimlerde tohumun nemli toprak tabakasına düşebilmesi için ekim derinliğinin 6-7. 5 cm arasında olması daha uygundur. 8 cm'den fazla derine ekimde ayçiçeğinin toprak yüzeyine çıkışı zorlaşır ve istenen bitki sıklığı elde edilemez.
  • Paylaş