Bilmek istediğin her şeye ulaş

Aztekler ve Mayalar arasındaki farklar nelerdir?1. Aztekler Meksikanın orta ve güneyinde çok büyük bir imparatorluk kurmuşlardır, Mayalar ise Meksikanın güneydoğusundan Guetamalaya kadar uzanan bölgede varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Aztekler

2. Azteklerin Muhteşem bir tarım düzenleri vardı, sulama sistemleri çok gelişmişti ve bataklıkları kurutuyorlardı. Böylece ülkenin verimi çok yüksek hale geldi ve çoğalıp zenginleştiler.

3.Aztekler de Mayalar da Mimaride ileri seviyedelerdi özellikle taş işçiliğinde. bu becerileri ile iki kültür de şehircilik de çok ileri gitmişlerdir.

4.Azteklerin de Mayaların da Kendilerine has bir dinleri, alfabeleri ve takvimleri vardı.Aztekler (Nahuatl) Aztekçe konulur, Mayalar da (Maya) Mayaca konuşurlardı.

5. Aztek kültürü tarıma dayalı ekonomi, çanak çömlek yapımı, piramitler, dokuma, resim yazısı, sayılar ve metalurji alanlarında gelişmişlerdi. Mayalar bunların yanında astronomi ile de ilgililerdi.

Aztekler

Çok temel bir kaç farklılık ilave etmek gerekirse;

  • Aztekler insan kurban edilmesine inanırlardı, mayalar ise kan sunmaya
  • Mayalar astronomik olaylara bağlı, daha nazik ve kibar bir yapıya sahip iken aztekler savaşçı bir yapıya sahiplerdi
  • Mayalar eyalet sistemine göre yönetilirlerdi, ve her bir şehrin ayrı kuralları vardı, Aztekler yüce bir hükümdar tarafından yönetilirdi.

    Maya takvimine inanan binlerce insanın geçtiğimiz sene yarattığı etkiyi unutmamak gerek.Konumu ve şartları birbirinden farklı iki eski medeniyetin hala modern dünyada başarıları ile kendilerinden söz ettirmeleri çok muhteşem bir şey..
Günümüzde de Mayalar, Yucatan yarımadasındaki nüfusun en büyük kısmını meydana getirirler.
  • Paylaş