Bilmek istediğin her şeye ulaş

Babiller nasıl bir uygarlıktı?

Babiller
Mezopotamya’da yer alan uygarlıklardan birisi olan Babilliler, Sami ırkından gelmektedirler.

Milattan önce 2050 yıllarına doğru Babil şehrine yerleşmiş olan Babilliler önce Kaldelileri, ardından Sümerlerin haricindeki yerli halkı ve Sami karışımından meydana gelmiş Asurluları egemenlikleri altına almışlardır.

Babilliler güçlü sultanları ile kısa süre içerisinde Babil şehrinin çevrenin din ve siyaset merkezi durumuna getirdiler.

Hammurabi Dönemi
Babillilerde milattan önce 1792 ve 1750 yılları arasında Hammurabi döneminde Babillilerin gücü en üst seviyeye geldi. Usta siyaset sonucunda güneyde yer alan sülaleler ile kuzeyde bulunan Asurlular Babillilerin egemenlikleri altına girdiler.

Hammurabi, silah ve asker gücü kulanı Suriye, İran ve güneyde yer alan Basra körfezine kadar olan bölümde büyük bir imparatorluk kurdu.

Babillilerin tanrısı Marduk’tu. Hammurabi imparatorluğun yayılmış olduğu bölgelerde Marduk’a karşı saygı duyulması ve toprakların her yerinde Sami dilinin konuşulması buyruğunu verdi.
Babiller
Babil şehrinin baş tanrısı Marduk


Hammurabi ayrıca bayındırlık yönünde de birçok çalışma yaptı. Fırat ile Basra körfezi arasında açtırmış olduğu kanalla imparatorluk ekonomisinin gelişmesine katkı sağladı, ticareti de destekledi.

Hammurabi, meydana getirdiği düzenli kurumlar ilke beraber ismini taşımakta olan yasaları koydu. Susa yıkıntısı arasında yer alan yasalar, 2,25 metre yükseklikte siyah diyoritten dikilitaş üzerine yazılmıştı.

Hammurabi yasalarının en büyük özelliği kısasa kısas ilkesi ile yaratılmış olmasıydı. Yasa özelliklerine bakıldığı zaman kralın uyrukların yaşam ve mülkiyet hakkı ile ne kadar çok yakından alakadar olduğu anlaşılabiliyordu.

Halkının hayatı ve mülk sahibi olmalarıyla yakından alakadar olan kralın verdiği cezalarsa son derece ağırdı. Yasalara değişik sebepler ile uymayanlar yapmış oldukları şeye göre kırbaçlanıyor, dili kesiliyor ya da öldürülüyordu.

Ticaret, yasalar, toplumun düzeni ve birçok konuda birçok yenilik yapmış olsa bile Hammurabi imparatorluğunun ömrü çok uzun olmadı.

Kuzeyden gelmiş olan Hititler Babili yağmaladılar ve Anadolu’ya geriye döndüler. Hititlerin ardından dağlı halk olan Kassitler Babili ele geçirip yerleşmiş olsalar bile Babilin uygarlığını benimsediler.


BabillerHammurabi
  • Paylaş