Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bağış kabul edebilen bir internet projesinde yasal sorumluluklar nelerdir?

Konunun başına bu açıklamayı yapmak farz oldu. Hazırlamış olduğunuz internet projesinde bağış kabul edebilmeniz için Yardım Toplama Kanunu kapsamında izin almanız gerekmektedir. Yardım Toplama Kanunu kapsamında ne gibi sorumluluklarınız olduğunu da genel hatları ile aşağıda paylaştım.
Yardım toplama hususu, 2860 sayılı "Yardım Toplama Kanunu" ve bu kanun uyarınca 29.04.1998 tarih ve 23327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler, Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği belirtilen kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve kurumlar dışındaki kişi ve kuruluşların yardım toplama faaliyetinin izne tabi olduğunu ve yardım toplama faaliyetlerinin bir ilin sadece bir ilçesinde yapılması halinde o ilçe kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde yapılması durumunda o ilin valisinden, birden fazla ili kapsaması durumunda da İç İşleri Bakanlığından izin alınması gerektiğini hüküm altına almıştır.

Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği belirtilen kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve kurumlar ise yukarıda belirtilen izin makamlarına ve yetkili makamlara bilgi vermek durumundadırlar.
Gerçek Kişiler, yardım toplama faaliyeti için 3 kişilik bir sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. Tüzel Kişilerin sorumlu kurulu yönetim organlarıdır.
Sorumlu kurulda yer alanların ve değişikliklerin 10 gün içerisinde izin veren makama bildirilmesi gerekmektedir.

Müracat Dilekçesinde bulunması gerekli hususlar; hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı bilgileridir, ayrıca toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarar keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler eklenir. Tüzel kişilerce yapılacak müracatlarda kuruluşun yönetim organlarında bulunanların, gerçek kişilerce yapılacak müracatlarda sorumlu kurulda yer alacakların ve yardım toplama faaliyetinde görev alacakların açık kimlikleri ve adresleri belirtilir. Yardım toplama faaliyetinde bulunanlar bu faaliyetin düzenli ve verimli yürütülmesinden, süresi içerisinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından, amaca uygun olarak kullanılmasından sorumludurlar.

Ayrıca sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içerisinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler.
Diğer hususlar izin veren makam tarafından belirlenecek ve izin yazısında açıklanacaktır.

Genel hatları ile belirtmiş olduğum Yardım Toplama Kanununa muhalefet etmeniz durumunda cezai müeyyideler mevcuttur. Konu hakkında ayrıntılı bilgiyi Dernekler Dairesi Başkanlığının sitesini ziyaret ederek elde edebilirsiniz.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
  • Paylaş
2

Nurettin Topal, internet projeleri ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunulmamış. Başlık ve içerik ilişkilenmiyor.

Yılmaz Açıkel@nurettintopal o zaman yapmış olduğum açıklamanın başına senin için ekstra olarak şu açıklamayı da ekliyeyim. Türkiye'de fiziksel veya elektronik ortamda her ne sebeple olursa olsun, eğer bir yardım toplama olayı var ise otomatik olarak Yardım Toplama Kanunun kapsamına girersin. Bu kanun kapsamına girdiğin içinde ben genel hatları ile ne gibi sorumlulukları olduğunu belirtmeye çalıştım. Ayrıntılı bilgiyi de Dernekler Dairesi Başkanlığının sitesinden alabileceğini belirttim. Ekstra bilgi olarak da şunu söylüyeyim. Eğer ki kanuna aykırı bir bağış toplama olayı olursa Maddi yaptırımları mevcuttur. Umarım bu açıklama yeterlidir ve başlık ile içeriğin ilişkilendiği konusunda sizde yeterli kanaati oluşturmuştur.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2100 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt