Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bahai inancı nedir? Bahailer neye inanır? Kutsal kitabı nedir?

Önümüzdeki aylarda sıkça duyacağımıza inandığım bir din ve altından çıkanları görünce şaşıracaksınız!...Düzenle
Bahailik şuanda yaklaşık 5 milyon inananı olan, İran'da doğmuş bir inançtır. Bahailiğin temel inançlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Tüm insanlık tek bir ailedir.
 • Tüm semavi dinlerin kaynağı tektir.
 • Gerçek yaşam ruhun yaşamıdır.
 • Kadın ve erkek eşittir.
 • Din ve bilim uyum içerisindedir.
 • Ekonomik sıkıntılarımız ruhani sorunlarla bağlantılıdır.
 • Ortak bir dil ile dünya barışının kurtulması kolaylaşacaktır.
 • Eğitim gerekli ve zorunludur.
 • Dünya barışı bugünün acil ihtiyacıdır.
 • Partizanlıktan kaçınarak devlete karşı sadık ve itaatkar olunmalıdır.
 • Paylaş
1800'lerde İran'da Mehdi inancının uzantısı olarak doğan bir dindir. Bahailik İran'da ortaya çıkan bir dindir ve ortaya çıkışında İran toplumunun içinde bulunduğu sosyal ve kültürel şartların önemli bir yeri vardır. 19. Yüzyılın başlarında İran’da kurtarıcının beklendiği bir dönemdir. İran’da idarenin son derece baskıcı bir yönetim anlayışı içinde olması ve kitlelerin ekonomik olarak giderek ezilmesi gibi hususlar, insanların kendilerini adalete kavuşturacak bir kurtarıcı beklemesine neden olmuştur.

İran hükumeti ülkedeki iç ve dış karışıklıklara bir çözüm getirememiştir. Halk ülkedeki huzursuzluktan oldukça rahatsız olmuştur. Hükumetin ülkede tam olarak otorite kuramaması ulemanın halk üzerindeki etkisinin artmasına sebep olmuştur. Bu sebepler doğrultusunda Bahailik kendisine taraftar bulmakta zorlanmamıştır. Irkçılık, sınıfçılık ve dini grup taassuplarının hakim olduğu bir dönemde renkleri, ırkları ve dinleri ne olursa olsun bütün insanların bir olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Bahailiğin dikkatleri üzerine toplaması normal sayılabilir.

Bahai Tarihi, 1844'te Bab'ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali'dir. 21 Nisan 1863'te Bağdat'ta sürgünde iken peygamberliğini ilan etmiştir.

Kaynak: tr.m.wikipedia.org/wiki/Bahailik
 • Paylaş
Bahailik inancı, amacı; tüm insanlığı tek bir ortak inanç ve amaçta toplamak olan bir dindir. 1844 yılında Hz.Bab (islam inancına göre: Hz.Mehdi) kendisinin beklenen haberci olduğunu açıklamış ve tüm çağlarını vaad edileni olan Hz.Bahaullah'ın gelişini müjdelemiştir. 1863 yılında ise, bu külli devrin Tanrı Mazharı* olan Hz.Bahaullah'ın Emri'ni açıklamasıyla Bahai dini zuhur etmiştir. Kutsal kitapları Kitab-ı Akdes'tir.

Hz.Bahaullah'a inanıp onu Tanrı Mazharı olarak kabul eden ve O'nun öğretilerini takip eden kişilere Bahai denir. Bahai öğretilerinin en temelinde "insan aleminin birliği" kavramı vardır ve tüm ilahi zuhurlarda vaadedilen günün geldiğini ve yakında (ruhani olarak) yepyeni bir insan medeniyetinin açığa çıkacağının haberi verilir.

Bahai'ler, hangi inanç ve ulustan olursa olsun dünyadaki tüm insanlarla el ele vererek dünyanın ıslahı için hizmet ederler. "Dünya'nın ıslahı, saf ve iyi ameller, övgüye layık ve uygun davranışlarla başarılabilir" sözüyle en iyi şekilde ifade edilebilecek hizmetlerin, kapsam itibariyle bir sınırı olmadığı gibi Bahailer ne yapar sorusuna da şu şekilde cevap verilebilir:

Bahailer ve dostları şimdi daha iyi bir dünya kurmak için Hz. Bahaullah’ın getirdiği öğretileri hayata geçirmeye çalışırlar. İnsanlığın birliğini kurabilme çabası olarak Türkiye’deki ve dünyadaki Bahailer eşsiz sosyal bir çalışma ile meşguldürler. Ruhani doğalarının farkına varıp geliştirmek ve mahallelerini olumlu yönde değiştirmek amacıyla her yaştaki bireyleri güçlendirmek için eğitim aktivitelerine katılırlar.

Bu etkinliklerin ana fikri sosyal açıdan farklı katılımcılar arasında hayatlarımıza dair ortak bir anlayışa varıp toplumumuza nasıl katkıda bulunabileceğimize dayanan gerçek dostluk bağları kurmaktır. Ruhani konular üzerinde yapılan anlamlı sohbetler kanalıyla genellikle insanları birbirlerinden ayıran sosyal engeller yıkılır. Bu, Hz. Bahaullah’ın insanlığın birliği vizyonunun canlı bir ifadesidir. Bu etkinlikler katılımcılar olarak bizlere kim olabileceğimize dair heyecan verici bir bakış açısı da sunar. Bahailer insanoğlunun “kıymetli mücevherlerle dolu bir maden” olduğuna ve sahip olduğumuz değerleri görünür kılmamızı sağlayabilecek şeyin yalnızca eksiksiz bir eğitim (akademik, mesleki, fiziksel olanların yanı sıra ruhani eğitim) olduğuna inanırlar. Gerçek değerimizi keşfederek toplumlarımıza yardımcı olabilecek hale geliriz.

Bu aktivitelere katılmak için Bahai olma zorunluluğu yoktur. Daha iyi bir dünya kurmak için hep beraber çalışabiliriz.

Başlıca aktiviteler:
Dua Toplantıları (bahaitr.org/index.php/tr/duada-birlesme)
Çalışma Çemberleri (bahaitr.org/index.php/tr/ruhani-bir-yol... )
Çocuk Sınıfları (bahaitr.org/index.php/tr/cocuklarin-ics... )
Yeni Gençlik Grupları (bahaitr.org/index.php/tr/yeni-genclere-... )
Toplumsal Konulara Katılım (bahaitr.org/index.php/tr/toplumsal-konu... )

Bahailik hakkında doğru ve detaylı bilgi için bahaitr.org adresini ziyaret edebilir,
Bahai literatüründe yer alan eserleri ücretsiz olarak indirip incelemek içinse bahaitr.org/index.php/tr/turkce-bahai-k... adresinden faydalanabilirsiniz.

*Tanrı Mazharı Kavramı Nedir?
Çağlar boyunca insanlığın ruhani, entelektüel ve ahlaki kapasiteleri büyük din Kurucuları tarafından beslenmiştir. Bu Kurucuların arasında Hz. İbrahim, Hz. Krişna, Hz. Zerdüşt, Hz. Musa, Hz. Buda, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve daha yakın tarihte Hz. Bab ve Hz. Bahaullah bulunmaktadır.

Bu Şahıslar, sadece başka insanlardan daha fazla bilgiye sahip sıradan insanlar değildirler. Onlar, insan toplumunun evriminde kıyaslanamaz etkiler yaratmış olan Tanrı Mazharlarıdırlar. Her ne kadar her birinin Kendine has bir kişiliği ve belirli bir görevi olsa da tüm Tanrı Mazharları ilahi kaynaklı ve tek olan bir amaca hizmet eder ki o da “ruhların terbiye edilmesi ve dünyadaki tüm insanların ahlakının düzeltilmesidir. ”

Tanrı Mazharlar dünyaya ışık saçar. Aynen ilkbaharın gelişi gibi Onların gelişleri de yaradılışa taze bir ruh üfler ve evrensel bir etkiye sahiptir. İnsanlık “en karanlık kışına” girdiğinde bu yeni “Güneş”
ufukta görünür ve “ruh alemine, kalp ve fikir alemine tecelli eder…” Ardından “ruhani bahar ve yeni bir canlılık görünür, yeni bir baharın kuvveti cilve gösterir ve hayret verici bir inayet havası eser. ”

Her bir Tanrı Mazharlarının gelişiyle yeni güçler salınır. Bu güçler zamanla insan ilişkilerine nüfuz eder ve hem bilincin hem de toplumun ilerlemesi için gerekli olan esas itici gücü temin eder. İnsanlığın sosyal ve ruhani evrimi için gerekli olan ve Tanrı Mazharlarının birbirlerini müteakiben sağladıkları kılavuzluğu içeren bu süreç “vahiy süreci” olarak bilinmektedir. Eğer Tanrı, güneş sistemimizin tüm ışık ve ısı kaynağı olan, ulaşılamaz güneşe benzetilecek olursa Tanrı Mazharları, insanların güneşi algılayabilecekleri bir biçimde güneş ışığını mükemmelce yansıtan aynalara benzetilebilirler.
“Bu Mukaddes Aynalar… hep o Varlık Güneşinden ve Maksud Cevherinden işaret verirler. Bilgileri bilgisinden, güçleri gücünden, saltanatları saltanatındandır…”
Bütün bu ilahi “aynaların” amacı aynı ve tek olduğuna göre Hiçbiri arasında herhangi bir ayırım yapılmaması gerekir. Hz. Bahaullah bu konuda şöyle yazmıştır:
“Dikkatle bakarsanız, cümlesini aynı bahçede oturur, aynı havada uçar, aynı yerde durur, aynı sözü söyler ve aynı buyruğu buyurur görürsünüz. ”
Mademki tüm büyük dinler özlerinde birdir ve aynı gerçeğe dayanırlar, çeşitli Tanrı Mazharlarının öğretileri arasındaki farklılıkları – özellikle toplumsal uygulamalar hakkındakileri – nasıl anlayabiliriz?

Her bir Tanrı Mazharı uzman bir doktor olarak kabul edilebilir. Kendisi insanlığın bedeninin doğasını tamamen kavrayabilir ve dünyanın hastalıklarını iyileştirecek uygun tedaviyi belirleyebilir. Bu, Kendisinin ortaya çıktığı zamanın ihtiyaçlarına en iyi karşılık veren tedavidir. Hz. Bahaullah bu çağdaki Kendi Zuhuruna istinaden şöyle yazmıştır: “Her Şeyi Bilen Doktorun parmakları hasta insanlığın nabzında. Hastalığı teşhis ediyor ve yanılmaz hikmeti ile ilaç yazıyor. ”
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2053 Görüntülenme8 Takipçi3 Yanıt