Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bakteriler ve mantarlar arasında ne gibi farklılıklar vardır?

BAKTERİ

Bakteriler çıplak gözle görülemeyen çok küçük canlılardır.
Bakteriler bitki yada hayvan değildirler. Mikroskop bulunmadan önce sadece bitki ve hayvan olarak sınıflandırılan diğer canlılar, mikroskopun bulunması ile bambaşka bir alemin daha kapılarını açtı.
Bu canlılar da DNA larının bulunduğu yerlere göre prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu tanımlamaya göre bakteriler ve mantarları karşılaştırısak eğer, Bakteriler prokaryotik, mantarlar ökaryotiktir.

Mikrobiyoloji

Bakteriler bölünerek çoğalma özelliğine sahiptirler. Eğer üremeleri için yeterli besine sahip bir ortamdalarsa kısa sürede inanılmaz sayılara çıkabilirler. Ancak gereğinden fazla çoğaldıklarında, yani ortamdaki besin onlara yetmemeye başladığında, bir takım asit oluşumu üremeyi durdurur.

Hepimizin artık bildiği gibi yiyeceklerin bozulmasının nedeni genellikle bakteridir. Hastalıkların büyük bölümüne bakteriler neden olur. ancak doğada birçok şeyin meydna gelişi de bakteriler sayesindedir. Aşı, ilaç, hormon ve bazı kimyasal maddelerin imalatında kullanırlar. Tabi bu kullanımlar labaratuvar şartlarında geliştirilen bakteriler ile yapılmaktadır.

MANTAR

Klorofil içermezler bu nedenle yaşamaları için gerekli besini dışarıdn sağlayan ve bitkiye benzeyen canlılardır. Bazıları tek hücreli olmasına rağmen, bazıları çok hücrelidir ve oldukça gelişmişlerdir. Hayvan, bitki ve bunların artıklarında yaşamlarını sürdürebilirler.
Bazı mantarlar, çoğalarak küf katmanı oluşturabilirler. ekmek ve bira yapımında kullanılan mayalar buna örnek verilebilir.

Mikrobiyoloji

Mantarlar klorofil içermedikleri için fotosentez yapamamaktadırlar. Bu nedenle "enzimler" yardımı ile çevrelerindeki besinleri parçalarlar ve emerler. Büyümelerini sağlayan enerjiyi bu şekilde elde ederler.

Mantarlar ilk çağlardan bu yana beri peynir ve alkollü içki yapımında ve bir de hamurun mayalanmasında kullanılmaktadır. Hamura katılan maya karbondioksit gazı çıkışına yol açar ve hamur kabarır. Bazı maya mantarları ise salgıladıkları enzimlerle şekerleri parçalayıp alkole dönüştürürler.(Bira ve Şarap)

Bakteriler ve mantarlar arasındaki farkları ise şöyle sıralayabiliriz;

  1. Bakteriler ikiye bölünerek ürerler, mantarlar mayoz veya mitoz bölünme ile
  2. Mantarlar hareketli değillerdir, Bakterilerin bazıları hareketlidir.
  3. Mantarlar organik karbona gereksinim duyarlar, zorunlu anaerob değildirler, ancak bakteriler zorunlu anaerobtur.
  4. Mantarların seksüel ve aseksüel sporları vardır. Bunlar çoğalmayı sağlar, bakterilerin endosporları vardır, çoğalmada rol oynamazlar.
  5. Mantarlarda ipliksi yapılar vardır bakterilerde yoktur
  6. Mantarların hücre membranında sterol vardıri bakterilerde yoktur.
  7. Mantarlarda sitoplazmada endoplazmik retikulum ve mitekondri vardır, bakterilerde yoktur.
  8. MAntarlar ökaryotik, bakteriler prokaryotiktir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

9710 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt