Bilmek istediğin her şeye ulaş

Basılı dergi çıkarmak için alınması gereken izinler veya hazırlanması gereken belgeler nelerdir?

Türkiye'de gazete ve dergi vb. süreli yayın çıkarmak herhangi bir izne tabii değil. Ancak yayın öncesinde bölgenizde bulunan Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname vererek "bildirim" yapma zorunluluğunuz bulunuyor.

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yer alması gereken bilgiler şöyle sıralanabilir:
 • Yayının adı ve mahiyeti
 • Hangi aralıklarla yayımlanacağı, matbaa ve dağıtımcı firma bilgileri
 • Yönetim yeri
 • Sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.
Not: Sorumlu müdür 212 sayılı yasaya göre çalıştırılmalıdır ve en az lise mezunu olması gerekir.

Beyannameye eklenecek belgeler ise tüm bu bilgilerin ispatına yönelik olmalı.
 • Yayıncı dernek, şirket ya da vakfa bağlı olarak çalıştırılması gereken sorumlu müdür için ayrıca hazırlanacak, 212'ye bağlı olduğuna dair SSK fişi.
 • Sorumlu müdürün noter onaylı lise diploması örneği
 • Hem sorumlu müdür ve hem de yayın sahibi için birer örnek ikametgah, nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı
 • Yayıncı dernek, şirket ya da vakfın ana sözleşmesinden bir örnek (tüzük, vakıf senedi vs)
 • Ana sözleşmede "gazete-dergi vs yayıncılığı" ifadesinin bulunması gerekir. Yoksa genel kurul toplanıp değişiklik yapılmalıdır.
 • Süreli yayına ait yönetim kurulu kararı…. İlgili şirket, dernek ya da vakfın yönetim kurulu; yayının periyodu, adı, sorumlu müdürü, dağıtım şekli, idare ve baskı yerinin açıkça belirtildiği karar yazı. Deftere işletilip onaylanmış olması gerekir
 • Matbaa hizmeti dışarıdan alınacaksa, basım işleminin gerçekleştirileceği matbaayla ile yaptığınız sözleşme.
Bu arada bir diğer önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda var: Yayın başladıktan sonra en geç bir ay içinde yayın sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ve resmi olarak bağlı görünen yazarların "mal bildirimi"nde bulunması gerekiyor. Diğer tüm detaylar için Basın Kanunu'nu inceleyebilirsiniz: tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html
 • Paylaş
4

Eski Inploider, günlük gazeteler her gün savcılığa bu işlemi yapıyor mu ? onların durumu nasıl bu konuda merak ettim

Selen Serdaroğlu, Bu işlemlerin tümü "dergi & gazete çıkarmadan önce" alınması gereken izinler ve yapılması gereken bildirimler. Hem başlıkta yer alan sorunun hem de cevabın gayet açık olduğunu düşünüyorum. Bu yorumu soru başlığını ve yanıtı incelemeden yaptığınızı umuyorum.

Cüneyt YILDIZ, Çok teşekkür ederim.

Yasın Semerci, Selen Hanım;
Günlük at yarışı bülteni çıkarmak için donanım sorunum yok. Sizden sadece ilgili prosedür,izin ve rota tarifi istiyorum. Teşekkürler.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

9505 Görüntülenme10 Takipçi2 Yanıt