Bilmek istediğin her şeye ulaş

Başka biri adına Facebook ya da Twitter hesabı açmak yasal mıdır?

Tabii ki yasal değil. Eğer sahte hesap açılan kişi şikayet ederse kimlik bilgilerini kullanma ve özel hayata tecavüz suçundan o kişi yargılanır. Bu konuyla ilgili bazı hükümler ise şöyle:

MADDE 134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.
Kişisel verilerin kaydedilmesi
MADDE 135. - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
MADDE 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Nitelikli hâller
MADDE 137. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  • Paylaş
Şayet soruda, bir kişi adına, bu kişinin bilgisi ve izni dahilinde olmaksızın, bu kişiymişçesine hareket edilen, izlenim yaratılan bir kullanıcı hesabı oluşturulması söz konusu ise burada kişilik haklarının zedelenmiş olabileceğinden bahsedebileceğimiz durumlar gündeme gelebilecektir.

Bununla birlikte tahminimce çeşitli platfomlarda oluşturulan bu gibi kullanıcı hesaplarının özellikle de ünlü kişilikler, siyasetçiler vb. açısından doğrudan kendi eli ile kullanımı yerine, bilgisi dahilinde başkaları tarafından işletilmesi olarak tabir edebileceğimiz durumlar da söz konusu oluyordur. Burada da kişilik haklarının ihlali anlamına gelebilecek durumlarla karşılaşılabilecek olmakla birlikte özü itibariyle sözleşmesel bir ilişkinin varlığından bahsetmek yerinde olacağından peşinen yasal olmayan uygulamadır demek doğru olmayacaktır.

Öte yandan ilgili platformun işletim ilkelerini bilmeyen bir akrabanız ya da tanıdığınıza hesap açmasında yardımcı olmanız da soruda tanımlanan duruma paralellik arz edecek olmakla birlikte yasal olmayan bir yönü bulunmayacaktır.

Bir diğer örnek olarak ise hayran kitleleri tarafından çeşitli platformlar üzerinde oluşturulabilecek grup, topluluk benzeri alanlara bir kişini isminin verilmesini ele alabiliriz. Ancak burada o gerçek kişiymişcesine hareket etme durumu söz konusu olmayacağı için bu topluluk hesabının oluşturulmasından ziyade işletim sürecinde ortaya koyulabilecek eylemlerin niteliği üzerinde tartışma yapmak daha doğru olacaktır.

Sonuç olarak hesap açmaktan ziyade böyle bir hesabı işletmek ve bu surette ortaya konulabilecek işlem ve eylemlerle 3.kişilerin yanıltılması ya da sair yollardan adına hesap açılmış kişinin itibarının zedelenmesine sebep olunması gibi hallerin değerlendirilmesi, yasalar karşısındaki konumun belirlenmesi açısından daha doğru olacaktır.

Not (1): Esasen konun kişisel verilerin kaydedilmesi ya da özel hayatın gizliliğinin ihlali ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Zira konu temelde kişilik hakları üst başlığı ile ilintilidir ve ilk aşamada Medeni Kanunumuzun 24.maddesi çerçevesinde ele alınması yerinde olacaktır . Ancak pek tabi olarak ilgili hesabın işletilmesi sürecinde ortaya konulabilecek bir takım işlem ve eylemler de bu başlıklar altında ele alınıp değerlendirilebilecektir.

Not (2): Kişilik hakları nedir, ne değildir gözden geçirmek isteyenler için bkz: globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/hakemli%20yazilar%20pdf...

hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/makale/2003_vıı_19.pdf

ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2010-4/20...

hukuki.net/hukuk/index.php?article=3874

hukuk-sal.blogspot.com/2009/10/kisilik-hakki.html
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1830 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt