Bilmek istediğin her şeye ulaş

Belediyelerde kayıt dışı çalışan personel geçmişe dönük kazanımlarını belediyeyi mahkemeye vererek alabilir mi?

Bir belediyede sözleşmesiz sigortasız çalışan bir yakınım yıllardır asgari ücretin altında ücret almakta. Bu ücret belediye tarafından nasıl bir çıktı ile muhasebeleştirildiği bilinmemekte ve yüzlerce kişi bu şekilde çalıştırılmaktadır. Bu kişilerin hem sigortadan hem de asgari ücretin altında çalıştırıldıkları için geçmişe dönük birikmiş bir sürü kazanımları var. Bunlar mahkeme yolu ile elde edilebilir mi? Burada belediye içinde de bir yolsuzluk iddia edilebilir mi?Düzenle
Belediyeler Sayıştay tarafından denetlenen devlet kurumlarıdır. Böyle bir şeye cesaret edilebileceğine de, bahsedilen şekilde çalışmanın doğrudan belediye ile alakalı olabileceğine de ihtimal vermiyorum. Muhtemelen belediyenin sözleşme ile taşerona devrettiği taşeron şirketlerinden birine aittir ve bu durumda somut olayı incelemek kaydı ile taşeronla beraber sorumludur.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde 5538 sayılı Kanun'un 18. maddesi ile yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihale vermek suretiyle yaptırdıkları işlerde işçilikten doğan bütün yükümlülüklerinden kurtarılması amaçlandığı halde, Yargıtay ilgili dairelerince ihale makamı olan iş sahibi idarenin asıl işveren sıfatına haiz olduğu gerekçesiyle yükleniciler tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatından sorumlu tutuldukları görülmektedir. Temelde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin hukuki dayanağının ve bu ilişkinin var olup olmadığının kamu ihale sözleşmeleri açısından yeterince tetkik edilmeden verildiği anlaşılan bu kararların aksi yönde kararlar da mevcut olduğundan bu konudaki yasal boşluğun yanında içtihat birliğinin de sağlanamamış olduğu açıktır. Bu sebeple somut hadiseyi incelemeden kesin bir yorum da bulunmak zordur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

433 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt