Bilmek istediğin her şeye ulaş

Belirsiz alacak davası nedir? Hangi tip davalar bu kapsamda değerlendirilebilir?

Belirsiz alacak davası Hukuk Muhakemeleri Kanunun 107. maddesinde yer almaktadır :

" 1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.

3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. ”


Belirsiz alacak davası kural olarak bir dava açılırken netice'i talebin net ve kesin olarak yazılması ve davanın somut maddi vakıalara dayandırılması gerekiyor. Davacının davayı açarken netice'i talebi tam olarak belirleyemeyeceği, bunun imkansızlığı göz önünde bulundurulmuştur. Bunun tipik örneği tazminat taleplerinde görülmektedir. Burada harç; belirtilen asgari miktar üzerinden yatırılacak daha sonra arttırılan talep kadar ödenecektir.


Belirsiz alacak davası olarak açılabilen davalar ise şunlardır :


1) Manevi tazminat davaları belirsiz alacak davası olarak açılabilir.

2) Haksız fiil tazminatı ve haksız fiil sorumluluğu yanında sözleşmeye aykırılık halleri de kıyas yoluyla belirsiz alacak davası konusu olabilecektir.

3) Aile hukuku, Miras hukuku ile ilgili davaların bir çoğu da belirsiz alacak davasına konu olabilir.

4) İdarenin eylemlerinden doğan davalar da belirsiz alacak davasına konu olabilir.

5) Yoksun kalınan kar, haksız rekabet davası, kamulaştırmasız el atma davası da belirsiz alacak davası olarak açılacaktır. ( Özellikle taşınmazın subjektif özellikleri öne çıktığı zaman ) Ancak tapu iptali ve tescil davası belirsiz alacak davası olarak açılamaz.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1269 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları