Bilmek istediğin her şeye ulaş

Besin zinciri nedir? Örnekleri nelerdir?

Doğada canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme kaynakları ararlar. Bu kaynaklar kimi zaman bitkiler olurken kimi zaman bir canlı olur. Bir canlı tüketerek yaşamını devam ettirmeye çalışanlarda, aynı mücadeleyi sürdüren başka bir canlıya yem olur. Bu olay devamlılığını koruyan ve uzayan bir olaydır bu nedenle besin zinciri adı verilir.

Ancak hiçbir zaman doğada tek sıralı zincire rastlanmaz. Bir canlı besin olarak birden fazla türü besin olarak kullanırken de birden çok türün besini olur. Zincirin ilk halkasında ototroflar yani kendi besinini kendileri üreten bitkiler bulunmaktadır. Zincirde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar bulunmaktadır. Üreticiler, güneş enerjisini dönüştürüp hücrelerinde tutabilen canlılardır. Bu canlılar inorganik maddelerden fotosentez yaparak, organik madde ve oksijen üretirler. Besin üretmeyen ve besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüketici (heterotrof) denir. Birde ayrıştırıcılar vardır. Bunlar topraktaki bitki ve hayvan artıklarını çürüterek, toprağa karışmasını sağlayan canlılardır.

Besin Zinciri

Besin zinciri örnekleri
  • Yeşil bitki fare - yılan - atmaca
  • Ot - çekirge - kurbağa - yılan - kartal
  • Su yosunu - plankton - küçük balık - alabalık - insan
  • Havuç - tavşan - tilki - kurt
  • Sinek - kurbağa - yılan
  • Paylaş