Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bilanço nedir? Nasıl bir hesaplama sistemine sahiptir?

Bilanço belirli bir zaman dilimine ki faaliyetlerin bütünü kapsayan mali tablodur.


2 ayrı şekli vardır işletme tipi bilanço diğeride tek düzen hesap bilançosudur.


Şirketlerde kullanılan bilanço tek düzen hesağ planına uygun olan bilançodur.Bir T çizgisini soluna varlıklar sağına kaynaklar yazılır. ve her iki hesabında alt toplamlarının eşit olması gerektiği üzerine bir mantıkla firmanın o andaki faaliyet sonuçlarını görülür bilançonun ayrılmaz bir tablosuda gelir gider tablosudur. bu iki rapor yanyana geldiğinde incelenen firmaın dönem içerisindeki tüm faaliyetleri net olarak oraya çıkar.

  • Paylaş
İşletmenin belirli bir tarihteki tüm varlıklarını ve bu varlıklarını sağladığı kaynaklarını gösteren tablodur. İşletmenin fotoğrafını çekmek gibidir. Nasıl fotoğraf kareleri o An ki durumu yansıtıyorsa. Bilançolar da işletmenin o An ki mali durumunu yansıtırlar.

Belli bir hesaplama sistemi yoktur. Bilanço hesaplanan bir şey değildir. Tablonun sol tarafında Aktif varlıklar(Nakit, çek, banka mevduatı, bina, taşıt, stoklar vs.) sağ tarafında ise bu varlıkları nasıl edindiyse artık onunla ilgili kaynakları yer alır. ( Öz sermaye, Banka kredisi, senet vs. Vs.) Bunun içinde bilançonun aktif ve pasif taraflarının toplamı birbirine eşit olmalıdır doğal olarak.
  • Paylaş