Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bilişim teknolojileri yönetimi (IT Governance) nedir?

Yönetim bilişim sistemleri adı altında bazı alanları bir araya getiren(insan,teknoloji,...gibi) akademik bir alandır.    isframeworks.com/?p=560  bu sitede ayrıntılı bir şekilde anlatmış.    intosaiitaudit.org/intoit_articles/25_p30top35.pdf  bu site daha içeriğe sahip IT Governance hakkında ama ingilizce.
  • Paylaş
Bilişim teknolojileri yönetimi,üst yönetim sorumluluğunda takip edilen,kurumsal organizasyonların hedeflerine ulaşmasını ve ufkunu genişletmesini sağlayan,liderlik ve organizasyonel yapılanma gerektiren,kurumsal yönetiminin bir parçasıdır.
  • Paylaş
ITG yani bilişim teknolojileri yönetimi günümüzde daha sık gördüğümüz bir kavram haline gelmiştir. Bunun nedeni iste teknolojinin hızla ilerlerken kontrol altında tutulmaya çalışılmasıdır. Bir çok kurumsal ve yapılaşmaya müsait firmalar bu sistemi kullanmaktadır. Bu sistem bir yandan performans değerlendirmesine yardımcı olurken; bir yandan da risk yönetimi konusuyla iç içedir. IT kapasitesini en yükseklere taşımak, projelerde başarılı olmak adına; en az risk ve harcamalar doğrultusunda başarıya ulaşmayı hedefler. Bunun yanında firmanın paydaşları (hissedarlar) ve yüksek yönetim kurulu (executive management) tarafından yönetilir. Yani ITG bu işin hem teknik hem de iş boyutunu bir arada yürütür.

Bilişim alanına yapılacak olan yatırımların doğruluğunu, firmaya getirebileceği riskleri, yatırımın geri dönüşünü (ROI- return on investment) ve projeyi ilgilendiren bütün teknik detayları hesaplayarak (yapılacak olan masraflar dahil), IT ye yapılması gereken yatırımları ölçer, değerlendirir ve yönetir. Bunun yanında IT ye yapılması gereken yatırımları görebilmek için de ihtiyaç analizi ve teknik analizler gibi süreçler uygular. Yapılan bu süreçlerde, sistemin teknik alt yapısı kesin çizgilerle belirlenir. Nerede ne değişiklik yapılacağı ve nasıl sonuçlar doğuracağı raporlanır. Bu raporlamalar da ITG nin sorumluluğundadır.

ITG nin yaptığı bu raporlara bakılarak firmanın yönetim kurulu (board) yatırımın yapılıp yapılmayacağına karar verir. Firmanın aldığı risk ITG sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluk çok yüksek harcamalar ve negatif sonuçlar doğurabilir. Çünkü IT projeleri ve yatırımları oldukça maliyetli ve risklidir.

Kısacası ITG bir firmanın teknik kısmı ile iş kısmı arasında kalan, iki tarafı da anlayabilen, yönetim dayanaklı bir yapıdır ve bir firmanın gelişip büyümesinde çok önemli rolu vardır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2213 Görüntülenme4 Takipçi3 Yanıt