Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bir kurumun defter değeriyle (Book Value) pazar değeri (Market Value) arasında neden büyük farklar vardır?

Defter değeri ile piyasa değeri birbirinden çok farklı hesaplanmaktadır. Esasen ne defter değeri ne de piyasa değeri net rakamlar olarak hesaplanamaz. Muhasebe ilmi her iki hesap için de şirketin özel durumlarına ait hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. Kimi hesaplarda defter değeri @BySplash'ın dediği gibi şirkette bulunan varlıkların toplamı alınıp borçlar düşüldükten sonra kalan değer olarak bulunurken, kimi hesaplarda da sadece varlıklarına değil iş alanına göre, döviz kuruna, stok yönetim usullerine ya da amortisman hesaplarına göre bulunabilmektedir. Bu sebeple aşağıda İstanbul YMM odasının defter değerinin nasıl hesaplanacağı dair içerikli bağlantısının incelenmesini tavsiye ederim.

istanbulymmo.org.tr/_dosya/maliplatform/2008_26.%20defter%20degerinin%20hesaplanmasi.pdf

 

Piyasa değeri ise (basitçe) dolaşımdaki hisse senedi sayısı ve an itibarı ile işlem gördüğü fiyatın çarpımıdır. Defter değerinin hesaplanmasına göre daha basit gözükmekle beraber aslında kazın ayağı hiç de öyle değildir. @AhmetFaik'in sorduğu gibi defter defter değeriyle eksi ya da artı yönde büyük farklar. Vardır çünkü İMKB deki hisse senedinin fiyatını belirleyen unsurlar o kadar fazladır ki defter değeri ile piyasa değeri arasında bağlantı kurmak sadece normal şartların geçerli olduğu piyasalarda ödenmiş sermeyenin rakamıyla asıl sermayenin olması gereken yer arasındaki ilişkiyi bulursunuz.

Eğer yatırım kararınız bir şirkete ortak olmaksa 'örnek @serkan ile @hakank gibi drangonlarla iş yapacaksanız' yatırımcılar öncelikle defter değerini dikkate alır ve onu inceler,  ama borsaya kote firmaların dolaşımdaki hisselerinden alacaksanız piyasa değeri esas alınır.

  • Paylaş
Kurumlar için iki tür kaynak mevcuttur, somut kaynaklar ve soyut kaynaklar. Şu an bilgi çağındayız ve bilgi her geçen gün önemini çok hızlı bir şekilde arttırıyor, bilginin doğru ve güncel kullanımı kurumlara en başta rekabet avantajı sağlıyor ve her anlamda işlerine uzun vadede büyük katkı sağlıyor. Bilgi soyut bir kaynaktır, somut olarak ölçebildiğimiz bir olgu değildir. Kurumların defter değeri, kurumun maddi olarak sahip olduklarının toplamı sonucu ortaya çıkartılan bir değerdir (Fabrikalar, makineler vb.) ama pazar değeri ise soyut olarak sahip oldukları sonucu biçilen bir değerdir. Soyut kaynaklara tabi ki sadece bilgi girmiyor, birden fazla örnek verilebilir bu anlamda fakat en önemlileri bilgidir bu kategori içerisinde. Kurumun müşteriler üzerinde yarattığı imaj, güven gibi kavramlar soyut kaynaklardır. Bu gibi bütün soyut değerlerin bir araya gelip kurumun pazar değerini oluşturuyor. Bu doğrultuda defter değeri ile pazar değeri arasında bir uçurum söz konusu bile olabilir eğer ki soyut kaynaklar iyi kullanılırsa. 
  • Paylaş
Örnek olarak sen bir internet sitesi açtın bunun için 10,000tl para harcadın. ama bu internet sitesi tutmadı. beklentilerin karşılanmadı. bunu kaça satabilirsin. belki 1.000tl. yatırdığın sermaye kadar bile para ödeyebilir. çünkü yatırımcı para verirken bunu bir gelir sağlamak üzere verir veya yatırır. para etmeyen bir şeye niye versin. tersi durumda olur yani 1.000tl yatırırsın bir işe çok kazınırsın. sermaye bin tl ama kazandırdığı 10.000tl bunan piyasa fiyatı çok fazla olur.
  • Paylaş