Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bir kurumun Sayıştay denetimi dışında bırakılması ne tür olumsuzluklar meydana getirir?

Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayası'nda düzenlenen mali yargı organıdır.
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Eğer bir devlet kurumunun bütçesi ve harcamaları denetim dışında bırakılır ise, o kurumdaki keyfiliğin ve yolsuzluğun önü açılmış demektir. Zira o kurum, gerekli olmayan harcamalar yapabilir, yapmadığı harcamaları yaptı gösterebilir veya yapılan harcamalar şahsi olarak yapılmış olabilir. Bunların denetlenmemesi, milli servetin boşa gitmesi, kişisel çıkarların kurumun önüne çıkması, vatandaşların vergilerinin dolayısıyla çalışmalarının bir kısmının boşa gitmesi sonuçlarını doğuracaktır. Bu sebeple her ne sebeple olursa olsun, bir devlet kurumunun mali denetimi, Sayıştay'ın görev alanı dışına taşınmamalıdır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

330 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları