Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bir metnin alegorik okunması gerektiğini nerden anlarız?

Alegori; bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek, örneğin adalet düşüncesinin gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir kadınla (Themis) anlatılması gibi.

Alegorinin bu tanımından yola çıkacak olursak, yazar belli soyut kavramları anlatmak için eğer eserinde belli kişileri seçmişse ki bu kişiler, eser boyunca tip şeklinde karşımıza çıkar (yani bu kişiler, değişen şartlara göre karakterlerinde ve davranış tarzlarında bir değişim geçirmezler), bunlar temsilî (alegorik) kişiler olarak karşımıza çıkar.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

141 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları