Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bir toplumun ahlaklı olması için ne yapılmalıdır?

Soruya soruyla karşılık vereyim. Ahlak nedir?
  • Paylaş
Bence her birey sorumluluklarını ve özgürlük limitini bilirse huzurlu ve düzgün bir toplum oluşabilir.
  • Paylaş
Düzgün eğitim verilmelidir.
  • Paylaş
Bireylerin ahlaklı olması gerekir.
  • Paylaş
Tabulardan ve dogmalardan arınmış olmasi gerekir.
  • Paylaş
1

Insan, Ne gibi tabu ve dogmalar?

Asla ve asla insanlar karşısında küçülmeyen bireylerden oluşan toplumlar Ahlaklıdır.
  • Paylaş
İyi bir eğitim verilmelidir. Eğitim denilince , insanlarımızın büyük bir kısmı eğitimi sadece öğretimden ibaret olarak değerlendiriyor. Manesef çocuklarımıza okullarda manevi bir iskelet aşılanmıyor. Öğretimde ; Büyük üstadın dediği gibi 'Sanane balığın çıktığı kavak'tan'
Manevi isketten kastım ;
1. İnançlarımız
2. Ahlak
a.) Terbiye ( Edep ve adap kuralları )
b.) Adalet görgüsü
c.) Vijdan
3. Sevgi
4. Temel irade ( Bunlara bağlılığı )
Bunlar bir insanı değerli kılan en önemli özellilklerdir. Başarılar beceriler , tarzı bunlardan sonra gelir. Şu da unutulmamalıdır ki ' İnsan oğlunun güzelliği başarıyla takdir edilir. ' Ama önce iskelet sonra kas dokusu aşılanmalıdır. Bunun içinde iyi eğitmenler Anne - Baba , öğretmen ve iyi bir çevre sağlanmalıdır. Saygılarımla.
  • Paylaş
Benim ahlak tanımım: iyi, doğru, güzel davranışlar bütünü. Bu iyi, doğru ve güzele akıl, mantık, kalp, bilgi, düşünce, vicdan kullanılarak ulaşılır. Bu hasletler zaten insan doğasının parçasıdır. Yani ahlak; insanın doğasına uygun yaşamasıdır. İnsanların iyi, güzel, doğru, akıl, mantık, kalp yolundan çıkarılıp zevk için yaşama yoluna itilmesiyle Dünya olarak ahlakımız kalmadı. Ahlakın kaybı sonucu hayatta huzur, güven, mut, memnuniyetten mahrum kaldık.

Sadede gelecek olursak: ahlak toplumsal olarak eğitimle aşılanır. Şu anda 7den 70e herkesin ahlak sorgulamasına girmesi ve eğitim alması şart.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

73 Görüntülenme9 Takipçi8 Yanıt

Konu Başlıkları