Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bir Türk firması, farklı bir ülkenin serbest bölgesi içinde bulunan fabrikada üretim yaparsa, oradaki üretimi de GSMH hesaplarına dahil edilir mi?

Önce GSMH aldatmacasının iç yüzünü öğrenelim. GSMH formül hesaplarmaları baştan ayağa bir safsatadır. Türkiyede yıllık bütçelere bakarsanız Bankalardan alınacak olan borcun bile gelir olarak sayıldığı garabetini görürsünüz. Oysa mantık gereği alınacak/alınan borç tabii olarak gider hanesine yazılır. Çünkü o para borçtur ve vakti gelince gidecektir. Devletin, bankalardan alacağı borcu bütçenin gelir hanesine yazması; manav Ahmetin evine gelen elektrik/ su faturalarını evin gelir hanesine yazmasına benzer. Evinize 200TL gelen elektrik/ su faturasını görünce "oh be bu ay gelirim 200 TL arttı" derseniz, bu sizin akıl sağlığınızın yerinde olmadığını gösterir.

GSMH garabetinin diğer bir aldatmacası da, zenginlerin gelirinin kağıt üzerinde kelle hesabıyla fakirlere de bölünmesidir. Zengin bir iş adamı ve fakir bir adam lokantaya giderler. İş adamı 45 liralık yemek yer. Fakir ise 5 liraya çorba içer. İkisi de yemekleri bittikten sonra kasaya giderler. Zengin olan 45 lira öder, fakir ise 5 lira... . Fakat bu iki farklı fiyat yazarkasanın günlük toplam fişinde 50 Llira olarak gözükür. Bu fişi gören sıradan bir insan bu iki adamın 25'er liralık yemek yediğini zanneder. Oysa zengin 45, fakir ise 5 liralık yemiştir. İşte devletin GSMH hesaplamalarında baz aldığı ölçü budur. Zenginle fakirin yediğini topla hepsinin kelle sayısına böl. Al sana yüksek milli gelir... !

GSMH garabetinin çalıştığı genel mekanizma böyle hileli iken, dış ticaretteki faaliyetler de aynı rakam aldatmacalarıyla doludur. Serbest ticaret anlaşmaları gereği STB lerindeki fabrikalarda üretilen ürünler kime ve nereye faydası olduğuna göre değerlendirilir. Eğer yabancı bir ülkenin STB deki fabrikada çalışan işçiler türk vatandaşı ise üretilen ürününden onlar da maaş alırlar ve faydası onlara olur. Orada üretilen üründe o ülkenin imalat rakamlarında gösterilir. Tıpkı bizim Sakarya'daki Toyota fabrikasının üretimi bizim imalat rakamlarında gösterildiği gibi... Oysa işin kaymağını japonlar yiyor ve sadece vergi veriyorlar. Toyotayı yine pahalı alıyoruz.
  • Paylaş
Gsmh bir ülke vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında. Yıl içindeki ürettikleri mal ve hizmetlerin tamamı dır. Basit olarak bu tanımdan hareketle gsmh nin hesaplanmasında ki kriter vatandaşlık bağı, Yer, faaliyet alanı, faaliyetin istisna ve muafiyetleri yada tüzel kişi değil. Serbest bölgeler de ki mal ve hizmet tutarları nihayetinde bir ülke vatandaşı tarafından yapılıyor o halde kayıtlılık esasına göre bu faaliyetlerinde gsmh ya vatandaşlık kriterine göre dahildir.
  • Paylaş
Gayri Safi Milli Hasıla: Bir yıl içerisinde bir ülkede ve aynı zamanda ülke vatandaşlarının yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışarak ürettiği malların ve verdiği hizmetlerin o ülkenin para birimine göre değerlenip toplanmasına verilen addır. Başka bir deyişle, bir ülke adına, bir yılda üretilen katma değerdir. Dolayısıyla farklı ülkedeki üretim yapan Türk firmasınında üretimi dahil edilir.
  • Paylaş
Üretimin oldugu ülkenin GSYH NA eklenir.
  • Paylaş
Edilir . GsMh adı üstünde MİLLİ. Bu hesaplama genelde ülkelerin kendi diaspora güçlerini bulmak için hesaplanır. Gsyh de ise ülke sınırları içindeki tüm yatırımlar içindir
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

394 Görüntülenme8 Takipçi5 Yanıt