Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bir yel değirmeninin 1 yıl boyunca oluşan üretim-tüketim oranı nedir?

Bir yel değirmenini döndüren rüzgârın gücü, hızının küpü, yel değirmenini döndüren pervane çapının karesi ve havanın yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Küçük çaptaki rüzgâr güç sistemleri, elektrik ve mekanik güç sağlamak bakımından ekonomik önem taşır.6 kilowattlık bir rüzgâr jenetetor, ortalama rüzgâr hızının saatte 16 km olduğu kabul edilirse, ayda 325 (kWh) elektrik üretebilir. Bu da orta halli bir evin bütün elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Rüzgâr olmadığı zaman elektrik, rüzgâr enerjisinin kimyasal enerji olarak depolandığı akümülatörden sağlanır.

  • Paylaş