Bilmek istediğin her şeye ulaş

Birçok ticaret odasında şu günlerde aile şirketlerinin kurumsallaşmasıyla ilgili seminerler yapılıyor olması, bizimki gibi aile içi hiyerarşinin egemen olduğu şirketlerde kurumsallaşma adına önemli bir adım mıdır?

Kurumsallaşma insan hayatının her alanında başarı ve verimlilik sağlama açısından son derece önemlidir. Yaptığınız her işin önce prensiplerini öğrenerek daha sonra da prensiplere bağlı kalarak yapmayı deneyin. Aile şirketlerinde önemli sıkıntılardan biri aile hiyerarşisinin şirket ortamına taşınmasıdır. Prensipler veya rasyonel tercihler yerine hiyerarşi odaklı karar alma süreci iş hayatının gerçekleriyle çoğunlukla zıt düşer. Aile şirketlerinde kurumsallaşma sürecinde ilk adım aile içi ilişkilerin kurumsallaştırılması olmalıdır. Önce aile bireylerinin birbiri ve şirketle olan çıkar ilişkilerini düzenleyecek bir hukuki metin oluşturulmalı ve buna bağlı kalınmasını sağlayacak yaptırımlar oluşturulmalıdır. Aile şirketlerinde kurumsallaşma çok yavaş ilerleyen sıkıntılı ve stresli bir yoldur ancak şirketin bekası için kaçınılmazdır. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız fiilen bu işi yani kurumsallaşma danışmanlığı yapıyorum.
  • Paylaş
Rica ederim, daha detaylı soru sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Teorik bilgiye her yerden erişebilirsiniz ancak teoriyi uygulamaya kalktığınızda sonsuz sayıda engelle karşılaşırsınız. Bu konuda yapılan çalışmalarda izlenen spesifik çözümleri incelemek lazım. Kurumsallaşma sürecinde müdahale ettiğiniz her şey insanların reaksiyonuna neden olur, aslında sorunları üreten ve değişmesi gereken şey insanların zihniyeti olduğundan, çoğunlukla herkesin yeni bir bakış açısı ile olaya yaklaşması gerekir. Bu da zorlayıcı sebepler olmadan neredeyse imkansızdır. Bu nedenle muhatabın düşüncelerini değiştirmeye ikna edilmesi sürecinde siyasi ve stratejik manipülasyona ihtiyaç olur çoğunlukla.
  • Paylaş

Kurumsallaşma süreci, sonunda işletme ile etkileşim içindekitüm çıkar çevrelerini, pay sahiplerini, tedarikçileri, çalışanları, müşterilerive devleti etkiler. İşletmeye dahilde ve hariçte zarar verenler, haksız kazançelde edenler, firmanın gelişimine ve rekabet ortamında güçlenmesini sağlayıcıfaktörleri biraraya getirmesine kasıtlı veya farkında olmadan engel olanlardışında herkes  kurumsallaşmadan olumlusonuçlar elde eder. Buna rağmen herkes bardağın boş kısmına bakıyor. Çünkükurumsal olmayan ortamda yukarıda saydığım tüm çevrelerin özellikle deçalışanların hataları -ki yönetim bunların en başında gelir- çoğunlukla tespitedilemez veya ölçülemez veya müeyyide uygulanamaz. Çünkü herkesin görev yetkisorumlulukları kesin değildir, çünkü teknolojik imkansızlıklar vardır, herkesinmesai içinde bitiremeyeceği kadar çok işi vardır veya hataya neden olan bir akrabadır,finansal sıkıntılar vardır, ve sair. Kurumsallaşma yolunda ise daha fazlayönetici personel, daha teknolojik ofis ekipmanı, pahalı yazılımlar, teknolojiküretim olanakları, kalifiye işgörenler, ölçüm test ve kalibrasyon cihazları,artan kapasitenin pazarlanması ihtiyacı, masraflı bir tanıtım ve reklam süreci,artan maaş yükü ve diğer artan masraflar…Hepsi para demek.  İşte bunlar 1.nesil ortakların canını sıkmayayeter de artar.

İş dünyasında aksi ispatlanamayacak gerçekler var. İşletmelerinicra etmesi gereken fonksiyonlardan bazılarını ihmal etmesi, sonunda ortadankalkmalarına neden olur. Örnek olarak zaman içerisinde daha yüksek birteknoloji seviyesi ile üretim yapmak kaçınılmazdır. Aksini kimse iddia edemez.Bir süre sonra rakipler üretim teknolojisini yükselterek maliyetleri düşürür, dahauygun fiyata daha kaliteli ürünü daha güçlü pazarlama argümanlarıyla ortayakoyunca firmamız satış yeteneğini büyük ölçüde kaybeder ve bu duruma uzunvadede dayanmak imkansızdır. O haldebüyüme bir tercih konusu değil, zorunluluktur.

Aynı durumu güçlü ve başarılı fakat bi o kadar dazorluklarla elde edilmiş bir kalite yönetim sistemi için sınayın. Sonuç yineaynıdır, kurumsallaşma bir tercihdeğildir, kaçınılmaz bir mecburiyettir. Kurumsallaşmadan uzak durulan hergün piyasadan da uzaklaşırsınız.

İnsanları ikna etmek için bazı gerçekleri doğru ve güçlüşekilde vurgulayabilmek gerekir.Başarılı vurgular ise insanların algı seviyesine göre ayarlanmış olmalıdır.1.nesil artan miktarlarda kazanç elde etmeyi pek önemsemez. Onları parasal patlamayaratacak fikirlerle ikna edemezsiniz. Bunun yerine mevcut anlayışla devam edildiği takdirde firmanın yok oluşununkaçınılmazlığını sayısal olarak ispatlarsanız, anlaşılma şansınız yükselir. Bugünbir şirket mevcut teknoloji ve bilgi düzeyini yükseltmeden 10 yıldan fazlayaşayamaz. Bu ibare belki bikaç yıl sonra 5 yıl olarak değiştirilmelidir.  Firmanız için bu ibareyi merkezinde tutan–ama direkt ifade etmeyen- kıyamet senaryoları üretmeye başlayın. Bunlarısayısal verilerle güçlendirin. Sonuçları dikkatli, düzenli, anlaşılır ve kısaşekilde, mümkünse powerpoint ve projeksiyon cihazı ile 1.nesile sunun.

 

…ve sonuçlarını lütfen bizlerle paylaşın.

  • Paylaş
bizimki gibi derken türkiyedeki genel durumdan bahsediyorum tabiki..
  • Paylaş
sorumu yazarken böle bi cevap almayı umarak yazmıştım..teşekkür ederim
  • Paylaş
ama takdir edersiniz ki aile şirketlerinde kurulumdan itibaren varolan 1.nesil kurumsallaşmaya pek sıcak bakmaz,bakamaz..bunun pozitif etkilerinden bahsettiğinizde hemen negatif etkilerini cevap olarak alırsınız o yüzden bence bu tür seminerlere hepberaber gitmenin yararı var..bir profesyonelden alınan cevaplar şüphesiz daha tatmin edici olacakdır
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

638 Görüntülenme2 Takipçi6 Yanıt