Bilmek istediğin her şeye ulaş

BM (Birleşmiş Milletler) Balyoz davası tutuklamalarının keyfi olduğu kararına vardı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

Balyoz davası haklı olsun, haksız olsun iç işlerine karışmak demektir.
  • Paylaş
7

Şaman, Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Bu örgüt kendisini böyle tanımlıyor ve Türkiye de bu örgüte üye...

Turan Söylemez, "dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır." Bir ülkenin hukukuna karışmak gibi anlam veren bir ifade yok burada... Bahsettiği hukuk uluslararası hukuk olmasın???

Turan Söylemez, Ben zaten Balyoz veya Ergenekon'a inanan birisi değilim. Ama doğruya doğru arkadaş...

Şaman, "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş" sanırım adalet ve güvenlik kapsamından girebilirler.

Turan Söylemez, bir kez daha okuyalım: "...uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş..."

Turan Söylemez, bir kez daha mikro okuyalım :) "...uluslararasında..."

Şaman, Tamam o Türk Wiki'si, bir de Alman Wiki'sine bakalım "Die wichtigsten Aufgaben der Organisation sind gemäß ihrer Charta die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Im Vordergrund stehen außerdem Unterstützung im wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Gebiet (siehe auch die Millennium-Entwicklungsziele der UNO)." "die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte" burada der ki devletler hukuku ve insan haklarına riayet edilmesi, tamam ilki ayrı ama insan hakları dediği anda balyoz ya da ergenekon davasına istediği gibi dalabilir gibi geliyor bana.

Bir ülke kendi iç işlerinde uluslararası hukuka aykırı tutum sergiliyorsa "bizim de üyesi" olduğumuz uluslararası örgütler devreye girecektir ayrıca taraf olduğunuz bir kuruluşun kararını hiçbir şekilde değerlendirmiyorsanız o kuruluşa üye olmanın da bir anlamı kalmamaktadır. Bu kuruluşlara ne kadar güvenirsiniz veya güvenmezsiniz bilemem (şahsen pek güvenmem) ancak işimize geldiği zaman hiçbir hakkımız olmadan biz başka ülkelerin iç işlerine karışmakta hak görürken, üyesi olduğumuz bir kuruluş istemediğimiz karara varınca tanımayız. İlginç bir ülke ve toplumuz bireyselde de aynı, devlet mertebesinde de.
  • Paylaş
Adam o esnada yurt dışındaymış, ispatlıyor, dinleyen yok, geçirdiler cezayı.

Adamın telefonuna polislerin terör örgütüne ait telefon numaralarını kaydettiği ortaya çıktı, değişen bir şey yok, geçirdiler cezayı.
Microsoft henüz o yıllarda o yazı fontunu icat etmedim ben diye cevap yazısı yazmış, kaale alan yok:)


O davada belki suçlu 2-3 kişi...onların da suçu muhtemelen darbe marbe planlamak değil, olsa olsa aba altından sopa göstermek suretiyle hükümeti baskı altına almaya çalışmak olabilir. Diğer geri kalanları emir kulu, çoğunun da olayın tümünden haberi yok, emir verilmiş gelip oturmuşlar semineri dinlemişler, A şahsı değil de B şahsı oraya atanmış olsaydı, o da gelip oturup dinleyecekti, başka şansı yok.

Sonucu itibarıyla tüm bu davalar bir karşı hareketin, intikam almanın, karşı devrimin, gücün derin devletin el değiştirmesinin enstrümanları olmuş...

ABD yıllardır kullandığı, zamanında darbeler bile yaptırdığı orduyu, BOP a hizmet karşılığı darbeci diye harcamaya tasviye etmeye karar vermiş, olay budur. Devran döner yine bunlara el verir, diğerlerini ezdirir mi, ezdirir.

Bütün bu Mısır'da olanların arkasında İsrail var diyor, ilk önce Beyaz Saray Sözcüsü kuvvetle kınıyor, bizimkilerden kimse kalkıp cevap veremiyor, yok unutkanlık mı var, hafıza mı karışıyor, İsrail ABD demek, sana el veren var onların arkasında, o 12 milyar dolar yardım yapacak idi erteledi, öbür taraftan Suudiler korkmayın onlar vermezse ben veririm diye meydan okudu....Aşırı duygusal bunlar, diplomaside duygusallığa yer yok, herşeyi birbirine karıştırdılar.
  • Paylaş
Yasama, yürütme, yargı, ordu ve basını kontrol altına alıp istediği gibi at koşturmak isteyen bir azınlık hükumetine sahip olduğumuzu algısı açık, bilinçli olanlarımız zaten biliyor. Bu tutuklamaların bu strateji dahilinde doğal süreç olduğunu görebiliyoruz. Tutuklamalar suçla alakalı olmamalarına rağmen keyfi değil tamamen hükumetin stratejisine hizmet etmektedir. BM olanları tüm kapsamı dahilinde görememektedir. Böyle bir kanıya varmadan önce ülkenin siyasetinin kapsamlıca mercek altına alınması gerekmektedir. Ülkede devletin işlediği insanlık suçları açısından BM'lik çok daha vahim bir durum mevcuttur, bunu sadece Balyoz'a indirgemek zulmedilen halka hakaret etmektir.
  • Paylaş
Şaman Balyoz davasında tutuklamalarda serbest bırakmalarda keyfi oldu . Bir sindirme , yıldırma , ayıklama operasyonunda harcanan bu kişiler aynı zamanda Türkiye'de hukuğun da işlemez duruma geldiğini gözler önüne serdi . Sürü destekli dikdatörün ve havuz medyasının kuklası durumunda olan bir hukuk sistemi var artık . Bu da hiç bir muhalifin hatta muhalif olmasa bile işi bittiğinde kendi yandaş ve destekçilerinin bile güvende olmadığı anlamına gelir . 17-25 Aralık sürecinde dijital verilerin kendi aleyhlerinde delil olması ihtimali korkusuyla bu komedyalar trajedisine bir son verilmiş oldu sadece.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR